Možnosti inspirace architekturou

květen 2022 – únor 2023

V loňském roce Vila Tugendhat uvedla ve svém výstavním prostoru nový formát výstavních projektů.

Jednalo se o cyklus MOŽNOSTI INTERPRETACE PROSTORU, který měl v podobě sedmi výzkumně-výstavních projektů nabídnout pohled na ikonický prostor vily z neobvyklých perspektiv.
Tzv. volně plynoucí prostor byl teoretiky již mnohokrát popsán, záměrem cyklu tedy bylo začít mapovat dosud neprobádané úhly náhledu, a to za využití přístupů současné umělecké praxe – performance, deep listeningu, autentického pohybu, světelného designu, sonifikace či generativního navrhování.

Prezentace současných přístupů a nových interpretací v kontextu světoznámé UNESCO památky a jejího nadčasového prostoru se ukázala jako velmi zajímavá, proto se v ní Studijní a dokumentační centrum vily Tugendhat rozhodlo pokračovat.

V letošním roce odhlédneme od zkoumání konkrétního prostoru směrem k principům architektury obecně. Jakým způsobem může volná umělecká tvorba reflektovat architekturu?

Pod taktovkou čtyř zahraničních autorek se od nejnovějších nástrojů současného umění přesuneme k tradičnějším uměleckým médiím a v sérii výstav MOŽNOSTI INSPIRACE ARCHITEKTUROU představíme několik přístupů k reflexi architektury.
Jak se do výstav promítne zkoumání architektonických linií a ploch, materiálové historie místa, problému gentrifikace či vlivu architektury a veřejného prostoru na člověka?

Neli Hejkalová / Hejduk, kurátorka

• INSPIRACE 1:

Marit Wolters: Home Grounds – Grete’s Legacy

24. 5. 2022, 18:00 vernisáž výstavy
25. 5. – 10. 7. 2022 výstava
12. 6. 2022, 17:00 diskuze Marit Wolters & Antje Prisker

• INSPIRACE 2:

Petra Gell: Graphic of the Space

13. 9. 2022, 18:00 vernisáž výstavy 
14. 9. – 30. 10. 2022 výstava

20. 9. 2022, 18:30 diskuze Petry Gell & Bernadette Krejs

• INSPIRACE 3:

Andi Schmied: Private Views

1. 11. 2022, 18:00 vernisáž výstavy
2. 11. – 11. 12. 2022 výstava

• INSPIRACE 4:

Zuza Golińska: Villa(in)

13. 12. 2022, 18:00 performance
13. 12. 2022, 19:00 vernisáž výstavy
14. 12. 2022 – 26. 2. 2023 výstavaAutorky konceptu a produkce výstav
Barbora Benčíková, Ludmila Haasová, Neli Hejkalová / Hejduk (Studijní a dokumentační centrum vily Tugendhat)

Kurátorka
Neli Hejkalová / Hejduk

Grafické zpracování
Atelier Zidlicky – Marcela Schneiberková

Překlad
Kateřina Báňová

Výstavní sérii připravilo Studijní a dokumentační centrum vily Tugendhat a byla realizována s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.