Možnosti interpretace prostoru

červen 2021 – únor 2022

Nový formát výstavních projektů vily Tugendhat nabízí náhled na její unikátní prostor z neobvyklých perspektiv s využitím přístupů současné umělecké praxe – performance, deep listeningu, autentického pohybu, světelného designu, sonifikace, 3D možností či parametrické architektury/generativního navrhování.

Ludwig Mies van der Rohe svým revolučním návrhem vytvořil specifickou prostorovou situaci: tzv. volně plynoucí prostor, velmi odlišný od předchozích pojetí prostoru v dějinách architektury, co se týče vizuálních či akustických vlastností, světelných podmínek, možností pohybu i užívání, jeho rytmu, či proměnlivosti.

Prostor vily Tugendhat je možné popsat nesčetnými, i protikladnými přívlastky:  otevřený – uzavřený, konečný – nekonečný, intimní – veřejný, sakrálně, duchovně či meditativně působící – velmi prakticky uživatelný, monochromně působící – hýřící barvami, chladný – hřejivý, vzdušný či lehký – ukotvený ve svahu, strohý – exkluzivní, …
Veškeré diskuze o jeho povaze tedy končí v uznání jeho rozporuplnosti až neuchopitelnosti a souhry protikladů na všech rovinách. Jednotlivé protikladné pojmy jsou při vnímání tohoto prostoru sjednoceny v jeden ucelený zážitek. 

Přestože byl ikonický volně plynoucí prostor již nesčetněkrát popsán kunsthistoriky a dalšími teoretiky, stále skrývá mnohá zajímavá specifika, která je možno objevovat. Záměrem výstavních projektů Možnosti interpretace je začít mapovat neprobádané možnosti náhledu, hledat další způsoby, jak předvést jeho neobvyklé, rozporuplné aspekty a zaměřit pozornost diváků na prostor samotný –  který je často při návštěvě přehlušen objekty, materiály, příběhy či konotacemi spojenými s UNESCO památkou jako institucí.

Dalším cílem série interpretací je také poukázat na širokou škálu neinvazivních, současných projektů, které je i přes zvláštní ochranu památky UNESCO možné ve vile Tugendhat realizovat. Nabízí příležitost vést dialog s ikonou funkcionalismu, podrobit dalšímu experimentálnímu zkoumání prostor, který byl v době svého vzniku (1928–1930) také experimentem, a podnítit u teoretiků, umělců, ale i laické veřejnosti další kreativní přemýšlení nad ním.
Nedílnou součástí každé interpretace je i zkoumání možností prezentace a vystavování architektury samotné a zároveň přiblížení postupů současného umění a aktuálně užívaných technologií široké škále veřejnosti, která památku navštěvuje. 

Výsledky těchto výzkumně-uměleckých projektů byly návštěvníkům prezentovány formou výstav v technickém podlaží vily Tugendhat, online na webových stránkách a instagramovém profilu Možnosti interpretace

Součástí výstavních projektů byly také workshopy, performance či přednášky pro veřejnost  v interiéru i exteriéru vily, které měly umožnit zažít prostor vily jiným způsobem než doposud a zpřítomnit divákovi jeho neobvyklé aspekty.

Neli Hejkalová, kurátorka• INTERPRETACE 1:

Tomáš Ruller a hosté (CZ/SK/PL/HU): PERFORMANCE / OTEVŘENÁ SITUACE

28. 6. 2021 performativní event s diskuzí – vysíláno online 12:00–20:00, od 17:00 možný vstup do zahrady vily
7. 7. 2021, 18:00 vernisáž výstavy
8. 7. – 2. 8. 2021 výstava výstupů performativního setkání

• INTERPRETACE 2:

Anne Glassner (AT): Sensing the Night

4. 8. 2021, 18:00 vernisáž výstavy 
5. 8. – 29. 8. 2021 výstava záznamů ze spacího experimentu ve vile

• INTERPRETACE 3:

AVA Kolektiv & Move the City: TRHLINY/SITUACE

19. 7. 2021 workshop autentického pohybu s Move the City a deep listeningu s AVA Kolektiv
21. 7. 2021 speciální prohlídky vily s pohybovým výzkumem Move the City
31. 8. 2021, 18:00 vernisáž výstavy se zvukovou performancí AVA Kolektivu
1. 9. – 26. 9. 2021 výstava výstupů zvukově-pohybového výzkumu

• INTERPRETACE 4:

Vladimír Burian + ASD DF: Zahradní Iluminace

29. 9. 2021, 18:00 vernisáž výstavy
30. 9. – 31. 10. 2021 výstava výstupů zahradní světelné intervence
2. 10. 2021, 19:00–21:00 nasvícení zahrady (za příznivého počasí) a přednáška Vladimíra Buriana o trendech umělého osvětlování a jejich vývoji (v rámci programu Dne architektury)
3. 10. 2021, 19:00–21:00 nasvícení zahrady (za příznivého počasí; v rámci programu Dne architektury)

• INTERPRETACE 5:

Jiří Suchánek & Martin Dlabaja (SVITAVA transmedia art lab): Archipartitura

2. 11. 2021, 18:00 vernisáž výstavy
3. 11. – 5. 12. 2021 výstava interaktivního ozvučeného modelu ve virtuání realitě
1. 12. 2021, 18:00 přednáška Jiřího Suchánka o sonifikaci 

• INTERPRETACE 6:

FA VUT + Florida International University: PULSATING MIES / Biomorphic Machines

7. 12. 2021, 18:00 vernisáž výstavy
8. 12. 2021 – 9. 1. 2022 výstava modelů parametrické architektury založené na konceptech Miese van der Rohe

online diskuze srovnávající vnímání tvorby Miese van der Rohe na americkém a evropském kontinentu:
• 8. 12. 2021, 18:00 Interpretace 6 : Pulsating Mies / Biomorphic Machines Online Panel vol. 1. CZ_SK 
Účastníci diskuze:
MArch Ing.arch. Ing. Jiří Uran Vítek
Prof. Ing. arch. Monika Mitášová, PhD.
Mgr. Filip Šenk, Ph.D.


• 16. 12. 2021, 18:00 Interpretace 6 : Pulsating Mies / Biomorphic Machines Online Panel vol. 2. US
Účastníci diskuze:
MArch Ing.arch. Ing. Jiří Uran Vítek
Ing. arch., Mgr. art Ján Pernecký
Andrew Santa Lucia
Eric Goldemberg

• INTERPRETACE 7:

Helena Lukášová: Deep Structures

11. 1. 2022, 18:00 vernisáž výstavy
12. 1. – 6. 2. 2022 výstava zahrnující augmentovanou realitu
25. 1. 2022, 18:00 přednáška Heleny Lukášové o vztahu fyzické a fiktivní reality


Autorky konceptu a produkce výstav
Barbora Benčíková, Ludmila Haasová, Neli Hejkalová, Lucie Valdhansová (Studijní a dokumentační centrum vily Tugendhat)

Kurátorka
Neli Hejkalová

Grafické zpracování
Atelier Zidlicky – Marcela Schneiberková

Fotograf projektu
Mizuki Nakeshu

Překlad
Kateřina Báňová

Výstavní sérii připravilo Studijní a dokumentační centrum vily Tugendhat a byla realizována s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.