INTERPRETACE 5: ARCHIPARTITURA

Pátá interpretace s názvem ARCHIPARTITURA vznikla na základě spolupráce Jiřího Suchánka, experta na sonifikaci, a Martina Dlabaji, umělce pracujícího s VR, ze spolku SVITAVA transmedia art lab.

Jestliže architektura bývá např. K. S. Paschem popisována jako „zkamenělá hudba“, tak projekt Archipartitura s pomocí technologií virtuální reality a sonifikace dat zpětně oživuje a interpretuje v architektuře potenciálně uloženou neslyšitelnou hudbu. Hmotné proporce budovy se mění ve znějící efemérní zvukové vibrace a vila v obří virtuální hudební nástroj. Analogie hudby a architektury je v tomto synestetickém projektu realizována až ad absurdum.

Projekt zkoumá variace a možnosti převodu vybraných parametrů budovy (velikosti ploch, linií, úhlů, oken, dveří, typů materiálů…) do spektrálních a harmonických vlastností digitálně utvářených  zvuků.

Plán vily Tugendhat přenesený do virtuální reality se stává formou trojrozměrné grafické partitury, interpretované v reálném čase interakcí struktur a pohybem návštěvníka. Ten bude moci prostor svévolně číst – slyšet.

Pro sonifikaci architektury bude využito precizních digitálních nástrojů (max/msp), které umožní daty ovládat jak vlastní syntézu, tak procesovat nahrávky profesionálních hudebníků (Martin Opršál, Radim Hanousek, Žaneta Vítová, Vladimír Micenko). Ty tvoří podstatnou akustickou (mnohdy fragmentovanou) vrstvu výsledného zvuku.

Návštěvníkovi bude poskytnuta možnost se ve virtuální realitě prostorem vily volně procházet a spouštět jednotlivé segmenty tvořící vilu a poslouchat tak vznikající sónické kombinace, nabízející volně interpretovatelný synestetický prožitek: alternativní aurální vnímání prostoru a geometrie vily. 

O autorech:

SVITAVA – transmedia art lab je volné seskupení umělců zkoumající technologické experimenty v umělecké tvorbě. Spolek hledá interdisciplinární způsoby spolupráce, týmové realizace a nehierarchizované formy vzdělávání v post-digitální době. Na projektu se bude z tohoto seskupení podílet jeho zakladatel Jiří Suchánek (sound design, sonifikace, kód) a Martin Dlabaja (VR, 3D, senzorika). 
www.svitava.org

Jiří Suchánek je zvukový umělec a autor elektroakustické hudby. Vytváří interaktivní zvukové instalace, které často umisťuje do přírodních a neobvyklých prostředí. Experimentuje se senzory, světlem a elektronikou v rámci hudební tvorby a sound artu. Mimo jiné komponuje hudbu založenou na sonifikaci atomů. Letos obhájil na JAMU disertační práci na téma “Sonifikace v hudební kompozici a sound artu.”
www.jiri-suchanek.net
 

Martin Dlabaja je intermediální umělec pracující s virtuální realitou, generativním designem, hudbou, drony. Má profesionální zkušenosti s VR prezentací architektury, hledá zaměstnání v data science a popularizaci vědy.
http://dlabaja.weebly.com/archiviz.html


Přednáška Jiřího Suchánka o sonifikaci
Současné digitální nástroje umožňují převádět i komplexní datové struktury do různorodých zvukových forem. Jak mohou znít pohyby na burze Wall street, pád Lehman Brothers, vývoj teplot za 100let měření v Klementinu, plavba Fernarda de Magallanese, Mendělejevova tabulka prvků, nebo právě vila Tugendhat?Sonifikace je metoda, jak interpretovat v zásadě jakákoliv data pomocí zvuku a zkoumat tak jejich kvalitu, vývoj a dynamiku sluchem. Během přednášky byla představena stručná historie tohoto oboru, vybrané metody, přístupy, technologie a na několika příkladech i různorodost estetických forem, které sonifikace může vytvářet. Dále byl podrobněji vysvětlen princip výstavy Archipartitura, kde jsou různé informace z VR modelu vily Tugendhat sonifikovány.


HARMONOGRAM:

2. 11. 2021, 18:00 vernisáž výstavy
3. 11. – 5. 12. 2021 výstava interaktivního ozvučeného modelu ve virtuání realitě v technickém podlaží vily Tugendhat (přístupné út–ne 9:00–16:30 za 50 Kč)
1. 12. 2021, 18:00 přednáška Jiřího Suchánka o sonifikaci 


TIRÁŽ:

Sound design, sonifikace, kód, kompozice
Jiří Suchánek

VR
Martin Dlabaja

zvukové nahrávky
Martin Opršál – perkuse
Radim Hanousek – bass klarinet, alt saxofon
Žaneta Vítová – akordeon
Vladimír Micenko – kontrabasAutorky konceptu a produkce výstav
Barbora Benčíková, Ludmila Haasová, Neli Hejkalová, Lucie Valdhansová (Studijní a dokumentační centrum vily Tugendhat)

Kurátorka
Neli Hejkalová

Grafické zpracování
Atelier Zidlicky – Marcela Schneiberková

Fotograf projektu
Mizuki Nakeshu

Partneři projektu
FaVU VUT
JAMU HF
SVITAVA – transmedia art lab, z.s.

Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.