Tiráž

Autoři koncepce webových stránek: Iveta Černá, Dagmar Černoušková, David Židlický, Zdeněk Tuka, Tomáš Kopr, Neli Hejkalová, Petr Dvořák, Barbora Benčíková, Ludmila Haasová.
Autoři textů: Dagmar Černoušková, Iveta Černá, Jindřich Chatrný, Ladislav Chládek, Lenka Chládková, Lucie Valdhansová, Neli Hejkalová, Petr Dvořák, Barbora Benčíková, Ludmila Haasová, Markéta Svobodová (ÚDU AV ČR)
Překlad: Kateřina Báňová, David Livingstone.
Fotografie: Rudolf Sandalo ml., Archiv města Brna, Muzeum města Brna, Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště Brno, Ústav geoniky Akademie věd ČR, PhDr. Pavel Borský, Miloš Budík, Ing. arch. Iveta Černá, PhDr. Dagmar Černoušková, Milan Dostál, Prof. Ivo Hammer, Ing. Ladislav Chládek, Jef Kratochvil, Viktor Kronbauer, Ing. Igor Křižák, Mgr. Barbora Roučková, Miloš Strnad, Karel Šabata, Fritz Tugendhat, Daniela Vokounová, Arch. Peter Zerweck, David Židlický, Petr Dvořák, Barbora Benčíková, Alice Stuchlíková, Michaela Budíková, Julia Wesely.
Grafický návrh: Zdeněk Tuka / Atelier Zidlicky.
Technické řešení:
Tomáš Kopr / Atelier Zidlicky, Antonín Polčák / Atelier Zidlicky.

Autoři webových stránek vily Tugendhat děkují těmto osobnostem a institucím:

Prof. Daniela Hammer–Tugendhat, Prof. Ivo Hammer.
Petr Baran, PhDr. Pavel Borský, Miloš Budík, Dr. Milena Flodrová, Mgr. Ladislava Horňáková, RNDr. Karel Hudec, Mgr. Jindřich Chatrný, Ing. Josef Janeček, Ing. arch. Adéla Jeřábková, Mgr. Eva Kallabová, RNDr. Karel Kirchner, Mgr. Monika Kratochvílová, Pavel Krejcar, Ing. Igor Křižák, Bc. Karel Ksandr, Ing. arch. Jarmila Kutějová, Mgr. Lenka Likavčanová, Ing. arch. Josef Němec, Lea Oškerová, Prof. Petr Pelčák, Mgr. Barbora Roučková, Prof. Ivan Ruller, Prof. Jan Sedlák, Miloš Strnad, Mgr. Maria Szadkowska, Prof. Vladimír Šlapeta, PhDr. Jitka Pernesová, Daniela Vokounová, Prof. Pavel Zatloukal, Arch. Peter Zerweck.
Archiv Brněnských vodáren a kanalizací, Archiv Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, Archiv města Brna, Archiv odboru územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna, Archiv pozemkové knihy na Katastrálním úřadě pro Jihomoravský kraj (pobočka Brno-venkov se sídlem v Brně), Moravský zemský archiv, Muzeum hlavního města Prahy, Muzeum města Brna, Nadační fond vila Tugendhat, Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště Brno, Ústav geoniky Akademie Věd České republiky.

A řadě neznámých osobností, jejichž vzpomínky, fotografie a dokumenty přispěly k poznání historie vily Tugendhat a staly se cennými materiály pro Studijní a dokumentační centrum vily Tugendhat.

Projekt aktualizace webových stránek byl realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.