INTERPRETACE 6: PULSATING MIES / BIOMORPHIC MACHINES

Studenti fakulty architektury brněnské VUT a floridské mezinárodní univerzity v Miami pod vedením Jiřího Vítka a Erica Goldemberga teoreticky zkoumali a prostřednictvím nástrojů soudobého digitálního navrhování interpretovali architektonický prostor Miese van der Rohe na příkladu jeho brněnské vily.

Jejich interpretace je zaměřena na porozumění pulzace prostoru Miesovy architektury a následné zhmotňování neviditelného a nepolapitelného fenoménu do architektonických proto-objektů. Vzniká tak nová sféra a interface mezi starým a novým, díky kterému lze překlenout inovátorské myšlení počátku dvacátého století a současnost. V rámci digitálního designu jsou využita data získaná přímo z rozměrů a koncepce prostoru vily Tugendhat. Ta jsou abstrahována, orchestrována a aplikována do digitálního programu, pomocí kterého mohou vznikat zcela nové struktury a formy. 

Metody digitálního navrhování jsou inspirované biologií, evolucí, fyzikou, kognitivní vědou, sociologií, ale i uměním. Výsledky jsou nové radikální estetické, architektonické objekty. Inspirace v tkacích a spřádacích strojích charakteristických pro Brno první republiky se otiskuje v návrzích a transformuje objekty do hudebních nástrojů.

Kromě výstavy modelů biomorfních objektů vytištěných na 3D tiskárně byl vytvořen i použitelný zahradní sedací nábytek v reálné velikosti, vzniklý na bázi Miesova architektonického jazyka.

O autorech:

Eric Goldemberg a Jiří Uran Vítek vedli atelier Biomorphic machines, který propojil studenty FIU Miami a FA VUT Brno, a společně odhalovali a interpretovali tajemství tekutého a pulzujícího prostoru architekta Ludwiga Miese van der Rohe.

Eric Goldemberg – hlavní designér

Eric studoval na University of Buenos Aires a získal magisterský titul v oboru Pokročilý architektonický design na univerzitě Columbia v New Yorku. Pracoval pro Petera Eisenmana jako senior designér pro projekt město kultury Galicie ve Španělsku a vedl designérské týmy v několika soutěžích. Byl také projektovým architektem v kanceláři Asymptote (Hani Rashid & Lise Anne Couture) projektů v Malajsii, Nizozemsku a Guggenheimově muzeu v Guadalajaře v Mexiku. V Buenos Aires spolupracoval s Clorindo Testa a Estudio STAFF – posledně jmenované studio založili jeho rodiče Jorge Jose Goldemberg a Teresa Bielus, s více než 2 000 000 m2 projektů sociálního bydlení postavených v Jižní Americe.

Eric Goldemberg je docentem a koordinátorem digitálního designu na Florida International University v Miami, kde vyučuje postgraduální studia a pokročilé kurzy digitálního designu a výroby. Dříve vyučoval na Pratt Institute, Columbia University, New York Institute of Technology, New Jersey Institute of Technology a na Universitě Buenos Aires.


Jiří Uran Vítek 

Vystudoval stavební inženýrství a architekturu na VUT v Brně (2006) a fakultu architektury VUT v Brně (2009), dále studoval na Die Angewandte ve studiu ZAHA HADID ve Vídni. Zabývá se navrhováním a výzkumem na poli digitální/parametrické architektury a volnou výtvarnou tvorbou, jejíž těžiště spočívá v objevování nových struktur. Vyučuje na Fakultě Architektury v Brně, je spoluzakladatelem architektonické platformy VašiArchitekti a SUPERLABOR, vede Experimentální laboratoř Architektury/ELA zabývající se vzděláváním v architektuře.  V roce 2019 založil studio BiotectArchitects. V letech 2008 a 2017–2019 spolupracoval s Franek Architects. V červenci 2020 zakládá studio URAN.


HARMONOGRAM:

7. 12. 2021, 18:00 vernisáž
8. 12. 2021 – 9. 1. 2022 výstava modelů tištěných na 3D tiskárně, sedacího nábytku v reálné velikosti a grafiky s genezí jednotlivých návrhů v technickém podlaží vily Tugendhat (přístupné út–ne 9:00–16:30 za 50 Kč)

online diskuze srovnávající vnímání tvorby Miese van der Rohe na americkém a evropském kontinentu:
8. 12. 2021, 18:00 Interpretace 6 : Pulsating Mies / Biomorphic Machines Online Panel vol. 1. CZ_SK 
Účastníci diskuze:
MArch Ing.arch. Ing. Jiří Uran Vítek
Prof. Ing. arch. Monika Mitášová, PhD.
Mgr. Filip Šenk, Ph.D.


16. 12. 2021, 18:00 Interpretace 6 : Pulsating Mies / Biomorphic Machines Online Panel vol. 2. US
Účastníci diskuze:
MArch Ing.arch. Ing. Jiří Uran Vítek
Ing. arch., Mgr. art Ján Pernecký
Andrew Santa Lucia
Eric Goldemberg

TIRÁŽ:

Tutoři
Jiří Vítek
Eric Goldemberg

Autoři a autorky
Alexandra Amador
Luis Espinoza
Marek Frait
Jennyfer Hermandez
Kathryn LeBlanc
Vít Kučerovský
Nicole Motesinos
Marcel Perez
Randy Ross
Roman Warta
Tomas Wolf

Příprava modelů
Ing. arch. Roman Bolcek

Autorky konceptu a produkce výstav
Barbora Benčíková, Ludmila Haasová, Neli Hejkalová, Lucie Valdhansová (Studijní a dokumentační centrum vily Tugendhat)

Kurátorka
Neli Hejkalová

Grafické zpracování
Atelier Zidlicky –⁠ Marcela Schneiberková

Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.