INTERPRETACE 1: OTEVŘENÁ SITUACE

V řadě 1. performativní interpretaci z cyklu Možnosti interpretace prostoru vily Tugendhat garantuje performer a multimediální umělec prof. Tomáš Ruller. V pondělí 28. 6. 2021 proběhla ve vile Tugendhat PERFORMANCE / OTEVŘENÁ SITUACE středoevropských performerů a performerek.

Unikátní prostory Vily Tugendhat a jejich bohaté historické souvislosti přímo vybízejí k performativním uměleckým interpretacím. Záměrem projektu je oživit památku v otevřeném dialogu, z perspektivy současného živého umění a aktuálních zkušeností.

Vybraní renomovaní umělci a umělkyně nejprve vystoupí jednotlivě (případně v úzké partnerské spolupráci) ve vedlejších prostorách budovy, v místech, která naleznou vhodná a zvolí si pro interakce. Po tomto bloku jednotlivých po sobě jdoucích kratších intervencí se všichni účinkující setkají společně v hlavním obytném prostoru, který zabydlí jako obyvatelé v současném společenském kreativním módu.

V delším časovém formátu vytvoří model svobodného tvůrčího soužití, jako sociální experiment, založený na toleranci ke stylovým i názorovým odlišnostem, v ohleduplnosti k různým potřebám vyjadřování i řešení témat, s vnímavostí k proměnám nálad, rytmu dějů, sledu událostí a vývoji situací pozorně k plynutí času.

S cílem skutečně a naplno být vědomě přítomni, zde a nyní, tuto zkušenost sdílet mezi sebou i s publikem za okny v zahradě  a přenést ji i na diváky sledující akci vzdáleně na síti.

Pásmo jednotivých PERFORMANCÍ i následná OTEVŘENÁ SITUACE budou živě streamované z několika kamer v interaktivní režii. Následovat bude panelová diskuse všech zúčastněných umělců – za dobrého počasí v zahradě, v nepřízni uvnitř budovy. Fotografie a videozáznam budou následně prezentovány na webu, od 7. 7. také v technickém podlaží formou výstavy fototisků a videoprojekcí.

(text: prof. Tomáš Ruller)


Performeři & performerky:

Michal Kindernay (*1978) umělec interaktivního videa, streamu a video editor akce.

Za mobilními kamerami:

Sandrine Amadou Titi, Eva Marie Růžena Sližová, Tomáš Lorenc, Jamie Hrabců, Hana Magdoňová, Katarina Kadiević (absolventi atelieru Performance Art, FaVU VUT).

Videodokumentace jednotlivých sólových performancí:


HARMONOGRAM:

TIRÁŽ:

28. 6. 2021 performativní event s diskuzí – vysíláno online 12:00–20:00, od 17:00 možný vstup do zahrady vily
7. 7. 2021, 18:00 vernisáž výstavy
8. 7. – 2. 8. 2021 výstava foto a video výstupů performativního setkání


Partneři:
Heritage Foundations, Warsaw, PL
Moholy Nagy University, Budapest, HU
Kassák Center, Nové Zámky, SK
FaVU VUT Brno, AVU Praha, DU Brno

Garant performance
Tomáš Ruller

Autorky konceptu a produkce výstav
Barbora Benčíková, Ludmila Haasová, Neli Hejkalová, Lucie Valdhansová (Studijní a dokumentační centrum vily Tugendhat)

Kurátorka
Neli Hejkalová

Grafické zpracování
Atelier Zidlicky – Marcela Schneiberková

Fotograf projektu
Mizuki Nakeshu, Bohdan Holomíček

Překlad
Kateřina Báňová

Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.