INSPIRACE 2: Graphic of the Space

Hlavním východiskem tvorby Petry Gell (AT) je zkoumání možných interakcí mezi prostorem a plochou, úvaha nad architektonickým stavem či sociologická a filozofická reflexe možností generovaných architekturou. Svými site-specific instalacemi na pomezí grafiky a objektu zasahuje do architektonického prostoru a klade tak jeho základní stavební prvky do nových vztahů.

Ve své intervenci ve vile Tugendhat Petra tematizuje pocit, že jako žena, která kombinuje výchovu dětí s kariérou, nemá žádný prostor sama pro sebe. Navazuje tak na knihu Virginie Woolfové „A Room of Her Owns“, která byla poprvé publikována v roce 1929 – tedy ve stejné době, kdy Grete Tugendhat oslovila vizionáře Miese van der Rohe jako architekta svého nového domova.

Spoluautorkou návrhu byla jeho dlouholetá spolupracovnice Lilly Reich. Její rukopis nese hned několik prvků interiérového vybavení, především pak textilní elementy. Jejím dílem jsou tedy např. závěsy v hlavním obytném prostoru pojaté jako pohyblivé stěny, díky nimž je umožněna variabilita jeho rozčlenění, která je v koncepci tohoto ikonického prostoru velice důležitá.

Prostory v domě, především pak ložnice, mají jednoznačně genderově specifické rozlišení, co se týče barev i vybavení: psací stůl a modré odstíny pro pana Fritze (dále pak ještě pracovní kout v hlavním obytném prostoru); zrcadlo s toaletním stolkem a třešňově červené potahy pro paní Gretu.

Grete Tugendhat, stejně jako Lily Reich, však nenaplňovala představy své doby o typické femininní roli – byla velmi vzdělaná a moderní, intenzivně se zabývala především uměním a filozofií, pracovala pro Ligu za lidská práva. V praxi tak svým chováním překračovala tyto genderově specifické atributy.Petra Gell prostřednictvím projektu INSPIRACE 2: Graphic of the Space ve výstavním prostoru vily vytváří svými až grafickými kompozicemi fiktivní prostory v podobě alespoň malých růžků, které nemusí být s nikým sdíleny. Nutí tak k zamyšlení nad běžným architektonickým i urbanistickým nastavením či (ne)rovností příležitostí a prostoru pro zástupce jednotlivých pohlaví.

Rakouská umělkyně Petra Gell vystudovala Malbu a grafiku, Vizuální studia a Textilní design na Akademii výtvarných umění ve Vídni a všechny tyto polohy se odrážejí v její tvorbě. V současné době jsou její netypičtější polohou site-specific instalace na pomezí architektury a designu reagující na prostor a pohrávající si s ním.
www.petragell.com


HARMONOGRAM:

13. 9. 2022, 18:00 vernisáž
14. 9. – 30. 10. 2022 výstava
20. 9. 2022, 18:30 diskuze Petry Gell & Bernadette Krejs

TIRÁŽ:

Autorky konceptu a produkce výstav
Barbora Benčíková, Ludmila Haasová, Neli Hejkalová (Studijní a dokumentační centrum vily Tugendhat)

Kurátorka
Neli Hejkalová

Grafické zpracování
Atelier Zidlicky – Marcela Schneiberková

Překlad
Kateřina Báňová

Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.