INSPIRACE 4: Villa(in)

Autorkou poslední z inspirací architekturou je Zuza Golińska (PL), která se zabývá vztahem mezi člověkem, veřejným prostorem a architekturou. Její práce je silně ovlivněna tím, jak se lidé chovají ve veřejné sféře a jak s ní komunikují.

Zuza Golińska v novém projektu navrženém speciálně pro vilu Tugendhat sestavila minimalistickou podlahovou kompozici. Lesk nerezových objektů ležících na podlaze přesouvá naši pozornost; místo hledání soch na podstavcích se musíme dívat pod nohy, abychom na ně nešlápli. Každý kruhový tvar je individuální, přesto zůstává v neoddělitelném vztahu k ostatním kruhům.

Estetika Piercerů odkazuje ke šperkům na tělo, prstence protínají různé ocelové tvary – koule, disky a válce. Záměrná volba nerezové oceli, materiálu pevného a odolného, naznačuje na jedné straně spojení objektů s veřejným prostorem a na druhé straně připomíná prvky funkcionalistického designu vily. Kovové prvky jsou charakteristickou součástí nábytku vily – židlí, stolů a madel.

Forma Piercerů navazuje na úhlednou a tísnivou estetiku, přičemž se ztrácí všudypřítomná funkce. Ocelové konstelace by stejně dobře mohly být prvkem původních interiérů vily. Možná jediným prvkem, jehož role bude teprve objevena.

Jako rovnocennou součást intervence do struktury vily vytvářejí Zuza Golińska a česká vizuální umělkyně Markéta Slaná zvláštní performativní vyprávění, které se odehrává uvnitř historických interiérů vily s názvem Villa(in). Performance dostupná pro omezenou skupinu návštěvníků se mění ve video a text, které budou následně přístupné veřejnosti. Příběh imaginárních nájemníků vily a jejich intimního vztahu k prostoru, vyprávěný prostřednictvím postavy realitního agenta, je metaforou současné dynamiky mezi třídou a privilegii. Zuza a Markéta plynule přecházejí mezi žánry a vytvářejí alternativní obraz vily Tugendhat.

Zuza Golińska je polská multidisciplinární umělkyně, která se zabývá vlivem architektury a veřejného prostoru na člověka. Je absolventkou Ateliéru prostorových aktivit na Akademii výtvarných umění ve Varšavě. Ve své tvorbě se zamýšlí nad tím, jakým způsobem ovlivňuje psychologii prostoru lidská tělesná a duševní pohoda v době civilizační akcelerace a pozdního kapitalismu. Golińska ve své tvorbě často narušuje jasné rozdělení mezi funkčním a estetickým, když zkoumá vliv prostorových forem na emoce a rozhodnutí uživatelů.

www.zuzagolinska.com

Práce Markéty Slané se skládají převážně z fotografií, textu a videí, které jsou často výsledkem předchozí performance a sondou do deníkových zápisků. Její tvorba osciluje v procesech současné kultury a je přímo ovlivněna tím, jak značka, technologie a mocenské struktury utvářejí generaci sklonku tisíciletí. Ve své tvorbě tak zkoumá, jak reagovat na prekaritu současnosti a prostřednictvím lyrické intimity a principu stírání hranice mezi zranitelností a ironií tak odpovídá na pocity odcizení a nejistot dnešního světa.


HARMONOGRAM:

13. 12. 2022, 18:00 performance (kapacita limitována)
13. 12. 2022, 19:00 vernisáž
14. 12. 2022 – 26. 2. 2023 výstava

TIRÁŽ:

Performeři/ky:
Trin Alt, Chiara Bartl-Salvi, Magdalena Forster, Teuta Jonuzi

Video:
Denis Kozerawski

Autorky konceptu a produkce výstav
Barbora Benčíková, Ludmila Haasová, Neli Hejkalová (Studijní a dokumentační centrum vily Tugendhat)

Kurátorka
Neli Hejkalová / Hejduk

Grafické zpracování
Atelier Zidlicky – Marcela Schneiberková

Překlad
Kateřina Báňová

Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.