INSPIRACE 1: Home Grounds – Grete’s Legacy

Autorka výstavy, Marit Wolters (DE), se zabývá především vztahem a různorodými aspekty prolínání přírody a architektury. Hlavní roli v jejích instalacích často hrají jednotlivé materiály samy o sobě, jejich povaha, lokální materiálová historie či téma recyklace v umělecké tvorbě.

Výstava ve vile Tugendhat navazuje na výzkumnou stáž v Bauhausu v Desavě, v rámci které v roce 2017 vznikla série sloupů z pórobetonu s příměsí písku různé barevnosti ze tří bauhausovských lokací: Kornhaus, Meisterhäuser a Stahlhaus (mezi lety 1930–33 byl ředitelem výtvarné školy Bauhaus Mies van der Rohe). 

Když Mies van der Rohe plánoval vilu pro Grete a Fritze Tugendhatovy, zvláštní pozornost věnoval kvalitě vzduchu v domě – v technickém podlaží, které zaujímá více než 400 m2, byl proto navržen speciální třístupňový systém vzduchotechniky. 

Pro výstavu ve vile Tugendhat nazvanou Home grounds – Grete’s Legacy (Základy domova – Gretin odkaz) vznikla série několika desítek jedinečných objektů z porobetonu za použití lokálních materiálů sesbíraných na pozemku vily: bratčický písek, který můžete nalézt na mlatové terase v zahradě vily (výluhem z něj byla také dobarvována fasáda vily Tugendhat, aby bylo dosaženo její specificky nažloutlé barvy), úlomek travertinu z původního zahradního schodiště, úlomky cihel či hlína a kameny ze zahrady.

foto: Sophie Dvořák
foto: Sophie Dvořák

Právě pórobeton je pro Marit svou povahou i složením přímou spojnicí
mezi architekturou a přírodou. Dává lidem prostor pro tvarování, přizpůsobí se
dané formě, ale vnitřně roste podle vlastních pravidel. Stejně jako prostor vily
je i pórobeton prostoupen vzduchem. Také prolínání vnitřku a vnějšku
je dominantním rysem Miesova návrhu…

Marit Wolters je německá sochařka žijící a tvořící ve Vídni. Ve svých pracích zkoumá estetický potenciál architektonických materiálů, procesů a struktur a jejich interakci s jinými společenskými a ekologickými systémy. V architektonickém kontextu pro ni hraje rozhodující roli propojení vnitřku a vnějšku, oscilace mezi přírodou a architekturou, materiálový a architektonický výzkum. Marit Wolters studovala sochařství a média související s architekturou v Drážďanech a transmediální umění ve Vídni. Její práce byly vystaveny na výstavách v Evropě, Asii a USA.


HARMONOGRAM:

24. 5. 2022, 18:00 vernisáž
25. 5. – 10. 7. 2022 výstava
12. 6. 2022, 17:00 diskuze Marit Wolters a Antje Prisker (mj. kurátorka ve vídeňském MAK)

TIRÁŽ:

Autorky konceptu a produkce výstav
Barbora Benčíková, Ludmila Haasová, Neli Hejkalová (Studijní a dokumentační centrum vily Tugendhat)

Kurátorka
Neli Hejkalová

Grafické zpracování
Atelier Zidlicky – Marcela Schneiberková

Překlad
Petra Koryčánková, Kateřina Báňová

Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.