ARTIST TALK: Marit Wolters & Antje Prisker

Doprovodný program k první výstavě z cyklu Možnosti inspirace architekturou, který představí několik současných uměleckých přístupů k reflexi architektury.

ARTIST TALK: Marit Wolters & Antje Prisker

Antje Prisker a Marit Wolters provedou návštěvníky výstavou a také vybranými aspekty vily Tugendhat, které vstupují do dialogu se site specific dílem Marit Wolters: od technických místností, přes sofistikované materiály domu či snahu propojit interiér a exteriér / přírodu a architekturu, až po sloupy ocelového skeletu budovy. Vycházejíc z instalace Marit Wolters sestávající z válcových soch z pórobetonu seskupených do různých formací v suterénu vily se bude přednáška dále rozvíjet k jejímu uměleckému konceptu a výzkumu a dále materialitě a estetice (průmyslových) materiálů.

Diskuze proběhne v anglickém jazyce na zahradní terase vily (v případě hezkého počasí) a ve výstavním prostoru v technickém podlaží.
Vstup je zdarma, bez nutnosti rezervace.Marit Wolters je německá sochařka žijící a tvořící ve Vídni. Ve svých pracích zkoumá estetický potenciál architektonických materiálů, procesů a struktur a jejich interakci s jinými společenskými a ekologickými systémy. V architektonickém kontextu pro ni hraje rozhodující roli propojení vnitřku a vnějšku, oscilace mezi přírodou a architekturou, materiálový a architektonický výzkum. Marit Wolters studovala sochařství a média související s architekturou v Drážďanech a transmediální umění ve Vídni. Její práce byly vystaveny na výstavách v Evropě, Asii a USA.


Historička umění Antje Prisker působí jako kurátorka v Muzeu užitého umění (MAK) ve Vídni a také na volné noze. Ve výstavách současného umění, které kurátoruje, se opakovaně věnuje tématům materiálu, materiálových experimentů a prostoru. Kurátorovala také mezinárodní umělecký veletrh Parallel ve Vídni, jehož záměrem je využití dočasně  prázdných komplexů budov k vystavování současného umění.


Více o výstavě zde.Autorky konceptu a produkce výstav: Barbora Benčíková, Ludmila Haasová, Neli Hejkalová (Studijní a dokumentační centrum vily Tugendhat)
Kurátorka: Neli Hejkalová
Grafické zpracování: Atelier Zidlicky – Marcela Schneiberková
Překlad: Kateřina Báňová

https://www.instagram.com/moznosti_inspirace/

Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.