VILA TUGENDHAT V LETECH 1940–1950

Po vypuknutí druhé světové války byla vila Tugendhat konfiskována německou státní tajnou policií a od ledna 1942 se stala majetkem Německé říše. Historie domu od října 1939, kdy jej zabralo gestapo, až do počátku 50. let, byla velmi nejasná, neboť chyběly jakékoli písemné doklady. Majetkoprávní i stavební situace domu v letech 1940–1950 je podrobně popsána v obsáhlém příspěvku Zdeňka a Lenky Kudělkových. Autoři se opírají o doposud neznámé a teprve nedávno zpracované prameny z fondů Moravského zemského archivu, jako jsou mj. Přiznání k dani činžovní či Protokol o stavu domu z roku 1945. Příspěvek je doplněn reprodukcemi plánů vily Tugendhat z roku 1929, které získalo Muzeum města Brna od neznámého dárce v roce 1999.

Článek ke stažení zde.


Zdeněk Kudělka – Lenka Kudělková, Nové poznatky o vile Tugendhat. In: 57. Bulletin Moravské galerie v Brně, 2001, s. 92–98