INTERPRETACE 6: PULSATING MIES / BIOMORPHIC MACHINES

Studenti fakulty architektury brněnské VUT a floridské mezinárodní univerzity v Miami pod vedením Jiřího Vítka a Erica Goldemberga teoreticky zkoumali a prostřednictvím nástrojů soudobého digitálního navrhování interpretovali architektonický prostor Miese van der Rohe na příkladu jeho brněnské vily.

INTERPRETACE 6: PULSATING MIES / BIOMORPHIC MACHINES

Jejich interpretace je zaměřena na porozumění pulzace prostoru Miesovy architektury a následné zhmotňování neviditelného a nepolapitelného fenoménu do architektonických proto-objektů. Vzniká tak nová sféra a interface mezi starým a novým, díky kterému lze překlenout inovátorské myšlení počátku dvacátého století a současnost. V rámci digitálního designu jsou využita data získaná přímo z rozměrů a koncepce prostoru vily Tugendhat. Ta jsou abstrahována, orchestrována a aplikována do digitálního programu, pomocí kterého mohou vznikat zcela nové struktury a formy. 

Metody digitálního navrhování jsou inspirované biologií, evolucí, fyzikou, kognitivní vědou, sociologií, ale i uměním. Výsledky jsou nové radikální estetické, architektonické objekty. Inspirace v tkacích a spřádacích strojích charakteristických pro Brno první republiky se otiskuje v návrzích a transformuje objekty do hudebních nástrojů.

Kromě výstavy modelů biomorfních objektů vytištěných na 3D tiskárně byl vytvořen i použitelný zahradní sedací nábytek v reálné velikosti, vzniklý na bázi Miesova architektonického jazyka.

VÍCE ZDE.


7. 12. 2021, 18:00 vernisáž
8. 12. 2021 – 9. 1. 2022 výstava modelů tištěných na 3D tiskárně, sedacího nábytku v reálné velikosti a grafiky s genezí jednotlivých návrhů v technickém podlaží vily Tugendhat (přístupné út–ne 9:00–16:30 za 50 Kč)

DOPROVODNÝ PROGRAM:
online diskuze srovnávající vnímání tvorby Miese van der Rohe na americkém a evropském kontinentu:
8. 12. 2021, 18:00 Interpretace 6 : Pulsating Mies / Biomorphic Machines Online Panel vol. 1. CZ_SK účastníci: MArch Ing.arch. Ing. Jiří Uran Vítek, Prof. Ing. arch. Monika Mitášová, PhD., Mgr. Filip Šenk, Ph.D.
16. 12. 2021, 18:30 Interpretace 6 : Pulsating Mies / Biomorphic Machines Online Panel vol. 2. US
předpokládaná účast: Ing. arch. Jiří Vítek, Andrew Santa Lucia, Eric Goldemberg

Autorky konceptu a produkce výstav: Barbora Benčíková, Ludmila Haasová, Neli Hejkalová, Lucie Valdhansová (Studijní a dokumentační centrum vily Tugendhat)
Kurátorka: Neli Hejkalová
Grafické zpracování: Atelier Zidlicky
Fotograf projektu: Mizuki Nakeshu
instagram.com/moznosti_interpretace

Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.