INTERPRETACE 6: PULSATING MIES / BIOMORPHIC MACHINES ONLINE PANEL VOL. 1. CZ_SK

První část online diskuze srovnávající vnímání tvorby Miese van der Rohe na americkém a evropském kontinentu, konaná jako doprovodný program k výstavě INTERPRETACE 6: PULSATING MIES / BIOMORPHIC MACHINES, se uskuteční dne 8. 12. 2021 v 18:00 hodin.

INTERPRETACE 6: PULSATING MIES / BIOMORPHIC MACHINES ONLINE PANEL VOL. 1. CZ_SK

Diskuze bude dostupná přes Zoom zdarma zde.

Účastníci diskuze:
MArch Ing.arch. Ing. Jiří Uran Vítek
Prof. Ing. arch. Monika Mitášová
Mgr. Filip Šenk

MArch Ing.arch. Ing. Jiří Uran Vítek vystudoval stavební inženýrství a architekturu na VUT v Brně (2006) a fakultu architektury VUT v Brně (2009), dále studoval na Die Angewandte ve studiu ZAHA HADID ve Vídni. Zabývá se navrhováním a výzkumem na poli digitální/parametrické architektury a volnou výtvarnou tvorbou, jejíž těžiště spočívá v objevování nových struktur. Vyučuje na Fakultě Architektury v Brně, je spoluzakladatelem architektonické platformy VašiArchitekti a SUPERLABOR, vede Experimentální laboratoř Architektury/ELA zabývající se vzděláváním v architektuře. V roce 2019 založil studio BiotectArchitects. V letech 2008 a 2017–2019 spolupracoval s Franek Architects. V červenci 2020 zakládá studio URAN.

Prof. Ing. arch. Monika Mitášová, PhD., architektka, historička a vynikající teoretička architektury, vystudovala architekturu na Fakultě architektury SVŠT v Bratislavě. Zabývá se dějinami teorií, současnými teoriemi architektury a interpretaci architektury. Působila v Centru pro teoretická studia UK a AV ČR v Praze, nyní přednáší na Filozofické fakultě Trnavské univerzity a Fakultě architektury VUT, dříve na Škole architektury AVU v Praze a na FA TU v Liberci. V rámci Fulbrigtova stipendia na UCLA v Los Angeles (1995/96) a výzkumného grantu na Columbia University v New Yorku (2009/10) se věnovala problematice dekonstrukce v architektuře a otázkam kritické a projektivní teorie architektury.

Mgr. Filip Šenk, Ph.D., studoval dějiny umění a filosofii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a Faculty of Arts and Social Sciences Lancaster University. Ve své pedagogické a vědecké práci se věnuje především moderní a současné architektuře a umění 20. a 21. století. Několik let přispíval pravidelně výtvarnými kritikami do Lidových novin. Je členem Interdisciplinárního semináře topologických studií poetiky umění, krajiny a architektury při Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a FUA TUL. V současné době se zaměřeuje na teorie a praxe místa a prostoru v architektuře a umění. Podílel se na několika výstavách v Galerii Jaroslava Fragnera.

Druhá část diskuze se uskuteční 16. 12. 2021, 18:30 Interpretace 6 : Pulsating Mies / Biomorphic Machines Online Panel vol. 2. US
předpokládaná účast: Ing. arch. Jiří Vítek, Andrew Santa Lucia, Eric Goldemberg