INSPIRACE 2: Graphic of the Space

Druhá z výstav cyklu Možnosti inspirace architekturou, který představí několik současných uměleckých přístupů k reflexi architektury.

INSPIRACE 2: Graphic of the Space

Hlavním východiskem tvorby Petry Gell je zkoumání možných interakcí mezi prostorem a plochou či působení barev a kompozic na diváka. Často využívá stavební materiály a jejich barevnost původně určenou k ryze pragmatickým účelům, která je běžně skryta pod fasádou (např. zateplovací folie a polystyreny). Svými site-specific instalacemi na pomezí grafiky/obrazu/objektu zasahuje do architektonického prostoru a klade tak jeho základní stavební prvky do nových vztahů. Prostor instalace zasazuje do konkrétní architektonické situace a nechává je prolnout do ucelené kompozice. Její intervence by se tak daly popsat jako „prostorové grafiky“ či abstraktní malba převedená do prostoru, citelný je také vliv její předcházející tvorby ukotvené především v médiu malby.

Více o výstavě zde.13. 9. 2022, 18:00 vernisáž
14. 9. – 30. 10. 2022 výstava
20. 9. 2022, 18:30 diskuze Petry Gell & Bernadette Krejs

Autorky konceptu a produkce výstav: Barbora Benčíková, Ludmila Haasová, Neli Hejkalová (Studijní a dokumentační centrum vily Tugendhat)
Kurátorka: Neli Hejkalová
Grafické zpracování: Atelier Zidlicky – Marcela Schneiberková
Překlad: Kateřina Báňová

https://www.instagram.com/moznosti_inspirace/

Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.