ARTIST TALK: Petra Gell & Bernadette Krejs

Doprovodný program k první výstavě z cyklu Možnosti inspirace architekturou, který představí několik současných uměleckých přístupů k reflexi architektury.

ARTIST TALK: Petra Gell & Bernadette Krejs

Petra Gell a Bernadette Krejs provedou návštěvníky výstavou a také vybranými aspekty vily Tugendhat, které vstupují do dialogu se site specific dílem Petry Gell.

Diskuze proběhne v anglickém jazyce na zahradní terase vily (v případě hezkého počasí) a ve výstavním prostoru v technickém podlaží.
Vstup je zdarma, bez nutnosti rezervace.


Rakouská umělkyně Petra Gell vystudovala Malbu a grafiku, Vizuální studia a Textilní design na Akademii výtvarných umění ve Vídni a všechny tyto polohy se odrážejí v její tvorbě. V současné době jsou její netypičtější polohou site-specific instalace na pomezí architektury a designu reagující na prostor a pohrávající si s ním.
www.petragell.com

Bernadette Krejs je architektka a výzkumná pracovnice působící na Vídeňské technické univerzitě ve výzkumném oddělení bydlení a designu. V rámci kolektivu Claiming*Spaces spolupořádala mezinárodní konferenci OVLÁDNUTÍ*PROSTOR – feministické* perspektivy v architektuře a územním plánování (2019) a ČÍ HISTORIE? (2022) v Centru architektury ve Vídni.


Více o výstavě zde.Autorky konceptu a produkce výstav: Barbora Benčíková, Ludmila Haasová, Neli Hejkalová (Studijní a dokumentační centrum vily Tugendhat)
Kurátorka: Neli Hejkalová
Grafické zpracování: Atelier Zidlicky – Marcela Schneiberková
Překlad: Kateřina Báňová

https://www.instagram.com/moznosti_inspirace/

Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.