VÝSTAVA VILY TUGENDHAT V BUDAPEŠTI

26. května 2016 proběhla v budapešťském centru architektury FUGA vernisáž putovní výstavy Vila Tugendhat. Vernisáž byla zahájena krátkým úvodními proslovy Ing. arch. Ivety Černé, ředitelky vily Tugendhat, Dr. Ference Makovenyiho, člena rady Komory maďarských architektů a Andráse Bordáse, člena Komory maďarských architektů. Vernisáž uzavřelo klavírní vystoupení Jana Vojtka.

Součástí návštěvy byly taktéž dvě přednášky o vile Tugendhat, pořádané v rámci valné hromady Komory maďarských architektů, konané 27. května 2016. Přednáška ředitelky vily Tugendhat Ivety Černé přiblížila jak osudy této významné památky moderní architektury, tak i její památkovou obnovu v ltech 2010-2012. András Ferkai, přední maďarský historik architektury poté představil reflexi realizace vily Tugendhat v evropské odborné literatuře.

Výstava, pořádaná ve spolupráci s Českým Centrem v Budapešti a Maďarskou komorou architektů, bude v galerii FUGA k vidění do 13. června, a to denně od 10 do 21 hodin. Součástí výstavy je taktéž projekce dokumentárních filmů Osud jménem Tugendhat a Villa Tugendhat: památková obnova 2010–2012 režiséra Rudolfa Chudoby.