VÝSTAVA O VILE TUGENDHAT VE STUTTGARTU

V pátek 10. října 2014 proběhla ve Stuttgartu slavnostní vernisáž putovní výstavy o vile Tugendhat spojená s přednáškou ředitelky vily Ivety Černé. Výstava je instalována ve výstavní síni muzea Weissenhof, která se nachází v domě navrženém Ludwigem Miesem van der Rohe (Weissenhofwerkstatt im Haus Mies van der Rohe).

Výstava ve Stuttgartu probíhá v rámci Dnů české kultury (Tschechische Kulturtage 9. – 19. Oktober 2014), organizovanými družebními městy Stuttgart a Brno u příležitosti 25. výročí spolupráce obou těchto měst. Slavnostního zahájení výstavy, která potrvá do 9. prosince 2014, se zúčastnili také Dagmar Černoušková ze Studijního a dokumentačního centra ve vile Tugendhat a dále Robert Kudělka z Odboru zahraničních vztahů Magistrátu města Brna a Jaroslav Hamža z Odboru kultury Magistrátu města Brna. Ve Stuttgartu se zároveň všichni hosté z Brna zúčastnili dalších kulturních akcí, které byly spojeny se Dny české kultury.

Recipročně probíhá ve vile Tugendhat až do ledna 2015 výstava o sídlišti Weissenhof ve Stuttgartu, zahájená 3. listopadu 2014 ředitelkou muzea Weissenhof Anjou Krämer, která rovněž u příležitosti vernisáže přednášela o sídlišti Weissenhof.