VILA TUGENDHAT V PRŮBĚHU PAMÁTKOVÉ OBNOVY

V roce 2005 vzniklo ve vile Tugendhat (od r. 1994 v operativní správě Muzea města Brna) Studijní a dokumentační centrum (SDC-VT). Od roku 2009 zpracovává SDC-VT formou digitalizované databáze „Sběrný dokumentační projekt“ archivních i soudobých plánových, fotografických, filmových a fonetických materiálů. Součástí projektu bylo vytvoření nových webových stránek v českém a anglickém jazyce, které se pravidelně doplňují, rozšiřují a aktualizují (www.tugendhat.eu).

Mezi lety 2010–2012 proběhla kompletní památková obnova, která vrátila dům do podoby, kdy v něm žila rodina Tugendhatova. V průběhu obnovy byly na webu vily pravidelně zveřejňovány informace o průběhu památkové obnovy. Světová veřejnost tak mohla sledovat tuto závažnou etapu ve stavební historii domu. Součástí projektu se stala i operativní dokumentace stavby, kterou zajišťovalo Studijní a dokumentační centrum vily. Fragmenty autentických prvků a materiálů, použitých při stavbě domu v letech 1929–1930, byly pečlivě zaevidovány a jsou součástí muzejních sbírek.

Článek ke stažení zde


Iveta Černá – Dagmar Černoušková – Ivan Wahla – Milan Žáček – David Židlický, Vila Tugendhat v průběhu památkové obnovy, Průzkumy památek, roč. XVIII, 1/2011, s. 195–202.