GENIUS LOCI SVAHU NAD LUŽÁNECKÝM PARKEM

Na počátku 60. let 19. století vznikla na svazích Černých Polí nad lužáneckým parkem první vilová kolonie v Brně. Je významná nejen z lokálního hlediska, ale představuje jeden z prvních středoevropských takto typologicky definovaných areálů. Vyrostla v prostoru, který skýtá krásnou vyhlídku na město a je vzdálen jen několik minut od centra. Do roku 1863 zde navrhl a realizoval stavitel Josef Arnold, patrně podle urbanistického konceptu Heinricha von Ferstela, jednoho z architektů vídeňské Ringstrasse, čtyři vily (Kaiserova, Arnoldova, Giskrova a Adamčikova). Na počátku 20. století byla vybudována monumentální kompozice ulice Schodové a celé území doplnila postupně zástavba rodinných a činžovních domů (např. vily Löw-Beer, Brandstätter, Himmelreich). Vila Tugendhat z let 1929-1930, která vešla do dějin světové architektury jako jedna z nejvýznamnějších vilových staveb 20. století, umocnila genia loci této výjimečné lokality.

Článek ke stažení zde.


Dagmar Černoušková, The genius loci of the slope above LDagmar Černoušková, Genius loci svahu nad lužáneckým parkem. K první vilové kolonii v Brně. In: 67 bulletin Moravské galerie v Brně, 2011, s. 70–79.