CO NÁM ZBYLO Z GÉNIA

Ve dnech 25. – 27. října 2011 proběhla v německých Cáchách mezioborová konference „Mies Neu Denken – Rethinking Mies.” Setkání se uskutečnilo u příležitosti 125. výročí narození Ludwiga Miese van der Rohe (1886–1969) v jeho rodném městě. Cílem diskuse odborníků z teorie a praxe bylo hledání „genetického kódu“ architektova odkazu, který dodnes figuruje v architektonické tvorbě. Dialogem teorie a praxe tak bylo dosaženo cenných poznatků o kontinuitě odkazu Miese van der Rohe v průběhu 20. a 21. století. Vyjma rozborů imaginativní povahy Miesova díla, jeho příbuznosti s moderními komunikačními prostředky a médii, zde badatelé upozornili na význam pádu železné opony pro obnovu teoretického zájmu o Miese van der Rohe. V tomto kontextu sehrálo důležitou úlohu zpřístupnění vily Tugendhat, která patří k Miesovým nejvýznamnějším realizacím v Evropě.


Příspěvek Martiny Hrabové ke konferenci „MIES NEU DENKEN – RETHINKING MIES“ představuje osobnost Miese van der Rohe ve světle nejnovějších badatelských poznatků a v kontextu současné architektonické produkce. 

Článek ve formátu PDF ke stažení zde.