Vila Tugendhat

Zaměření domu

V únoru až dubnu 1969 bylo provedeno velmi podrobné a kvalitní zaměření stávajícího stavu objektu, které dnes patří k nejcennějším pramenným materiálům ke stavebnímu vývoji domu. V dubnu 1969 jednal František Kalivoda o obnově zahrady se spoluautorkou jejího projektu, architektkou Markétou Roderovou-Müllerovou, která ji navrhovala pod Miesovým vedením.