Kontext

Výstava brněnské stopy Adolfa Loose

Od 19. srpna do 31. října 2010 proběhla v Muzeu města Brna na hradě Špilberk výstava Brněnské stopy Adolfa Loose. Tento výstavní a publikační projekt ideově navazuje na výstavu Adolf Loos – dílo v českých zemích, která byla nedávno uspořádána v Muzeu hlavního města Prahy. Společně s novou výstavou je v Brně, Loosově rodném městě, reprízována také zmíněná výstava pražská.

Po úspěšné památkové obnově pražské Müllerovy vily, dokončené v roce 2000, zahájilo přímo ve vile svou činnost Studijní a dokumentační centrum Adolfa Loose. Výsledky průběžné badatelské činnosti byly prezentovány v roce 2003 v Plzni na Mezinárodním sympoziu Dílo a rekonstrukce, uspořádaném u příležitosti 70. výročí úmrtí Adolfa Loose. Několikaletý systematický výzkum završila pak výstava Adolf Loos – dílo v českých zemích, jejíž autorkou včetně obsáhlého katalogu byla kurátorka Müllerovy vily Maria Szadkowska. Spoluautorkou byla americká badatelka Leslie van Duzer. Na průzkumu Loosova díla v Brně a v Hrušovanech u Brna s přihlédnutím k dílu Loosova otce, brněnského sochaře a kameníka Adolfa Loose st., spolupracovala Dagmar Černoušková.