Město Brno

František Kalivoda

Architekt František Kalivoda (1913–1971) patřil k nejpozoruhodnějším osobnostem brněnské kultury 30.–60. let 20. století. Část jeho pozůstalosti je uložena v Muzeu města Brna. Ze systematicky pořizované a za Kalivodova života dokonale utříděné dokumentace k vile Tugendhat (dnes bohužel v torzovitém stavu) a z dalších indicií logicky vyplývá jeho snaha o vydání rozsáhlé monografie za účasti našich a zahraničních odborníků. K tomu měl charismatický Kalivoda jedinečné předpoklady nejen díky odborné orientaci na poli architektury s výjimečnými osobními kontakty, ale i díky vlastní vynikající typografické invenci. Byl schopen prosadit a realizovat skvělé projekty v různých oblastech kultury – od publikací Brno, vůně jednoho města (1959) a Brno, město práce a pokroku (1966) až po organizaci mezinárodních akcí věnovaných slavným brněnským osobnostem jako byl Viktor Kaplan nebo Adolf Loos.

František Kalivoda, asi 60. léta