Město Brno

Besední dům

V letech 1870–73 byl na brněnské okružní třídě postaven Besední dům, společenské a kulturní středisko českého Brna, podle projektu vídeňského architekta Theophila Hansena. Jedna z nejharmoničtějších staveb ztělesňujících jižní sen vznikla na pozemku, který v roce 1867 získal továrník Löw-Beer, avšak již po roce parcelu prodal. Na štukové výzdobě společenského sálu se podílel sochař a kameník Adolf Loos st. Největší zásluhu na vybudování Besedního domu měl brněnský advokát a poslanec zemského sněmu Alois Pražák, kterému Theophil Hansen navrhl na sousední parcele palác (1872–74), který spolu s Besedním domem tvoří urbanistickou i architektonickou kompozici.