SETKÁNÍ MĚST SÍTĚ VÝSTAVNÍCH KOLONIÍ V EVROPĚ

Ve dnech 3.–4. listopadu 2014 proběhlo v Brně v Centru obnovy památek architektury 20. století 2. setkání měst sítě výstavních kolonií v Evropě z let 1927–1932. Vedle krátké prezentace jednotlivých kolinií / sídlišť (Kolonie Nový dům v Brně; Sídliště Baba v Praze; sídliště Weissenhof ve Stuttgartu; sídliště Werkbundu ve Vídni; kolonie WuWa ve Vratislavi a kolonie Neubühl v Curychu) byli účastníci mj. seznámeni s budovaným webovým portálem sítě výstavních kolonií a především s návrhem společné výstavy ve Vratislavi, která by měla proběhnout při příležitosti Evropského hlavního města kultury 2016.

V rámci tohoto setkání navštívili jeho účastníci v pondělí 3. listopadu také vilu Tugendhat, kde absolvovali prohlídku vily a přednášku ředitelky muzea Weissenhof Anji Krämer na téma sídliště Weissenhof ve Stuttgartu. Přednáška byla spojena se slavnostní vernisáží výstavy o sídlišti Weissenhof ve vile Tugendhat.