Nový evropský Bauhaus: krása, udržitelnost a kulturní dědictví prizmatem vily Tugendhat

V pondělí 21. listopadu proběhlo ve vile Tugendhat setkání pod názvem „Nový evropský Bauhaus: krása, udržitelnost a kulturní dědictví prizmatem vily Tugendhat“, které se zbývalo cíli, filozofií a perspektivami iniciativy Nový evropský Bauhaus.

Součástí programu byly prohlídky objektu, který se ujala dcera původních majitelů vily Daniela Hammer-Tugendhat a její manžel, restaurátor a konzervátor Ivo Hammer. Na prohlídky navázala panelová diskuze v technickém podlaží vily moderovaná Martinem Selmayerem (vedoucí Zastoupení Evropské komise v Rakousku). Diskuze se rovněž zúčastnili

  • Martina Dlabajová, poslankyně Evropského parlamentu),
  • Marija Gabriel, evropská komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež)
  • Monika Ladmanová, vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice)
  • Vlastislav Ouroda, náměstek ministra kultury České republiky).

Foto: Zdeněk Kolařík (MMB)