NÁVŠTĚVA VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ AMERICKÉ ARCHITEKTURY

V září a prosinci roku 2009 navštívili Vilu Tugendhat dva významní architekti z USA, Douglas E.Gilbert a Leonard Koroski. Oba působí v Chicagu a jsou profesně vázáni na University of Illinois, domovskou universitu Ludwiga Miese van der Rohe v jeho americké tvorbě. Činnost obou významných osobností má společného jmenovatele: oba v nedávné době byli zodpovědni za památkovou obnovu Miesových staveb: 860-880 Lake Shore Drive Apartaments (1951) a Farnsworth House (1949–1951). Do Brna pochopitelně přijeli již s exaktní znalostí díla světového architekta a vilou Tugendhat byli doslova oslněni. Při prohlídce nalézali identické prvky a detaily charakteristické pro Miesovu tvorbu. Leonard Koroski restauroval Farnsworth House společně s architektem Dirkem Lohanem, vnukem Ludwiga Miese van der Rohe a nositelem jeho autorských práv. Oba architekti přislíbili budoucí spolupráci při památkové obnově vily Tugendhat tj. konzultaci technologických procesů i výměnu know-how náročné rehabilitace brněnského domu – nejautentičtějšího díla světového architekta na evropském území.

Farnsworth House