NÁVŠTĚVA RAYMONDA NEUTRY

Dne 2. května 2011 navštívil vilu Tugendhat Raymond Neutra, syn světoznámého architekta Richarda Neutry. Lékař a epidemiolog Raymond Neutra s manželkou Peggy Bauhaus v doprovodu vídeňského teoretika architektury Jana Tabora se seznámili s průběhem památkové obnovy vily, která je pro něj zajímavá mj. také z důvodů obnovy rezidenčního domu se studiem v Los Angeles, který navrhl jeho otec Richard Neutra. Za zmínku stojí, že Richard Neutra spolu s Rudolfem Schindlerem byli před první světovou válkou žáky soukromé Bauschule brněnského rodáka Adolfa Loose. Český architekt Vladimír Karfík, známý především jako tvůrce Baťova Zlína, se s Richardem Neutrou seznámil u Franka Lloyda Wrighta v Taliesinu a později v Los Angeles. Ve svých vzpomínkách Vladimír Karfík uvádí dvě téměř současné stavby, které již záhy po svém vzniku daly zásadní impuls moderní architektuře 20. století: Neutrův Lovell Health House v Los Angeles a Miesovu vilu Tugendhat v Brně.