KŘEST PUBLIKACE „VILLA TUGENDHAT. 1980–1985“

V pondělí 29. února 2016 proběhl ve vile Tugendhat slavnostní křest publikace VILLA TUGENDHAT. 1980–1985, kterou v dvojjazyčné mutaci (česky, anglicky) vydalo Muzeum města Brna. Publikaci připravilo Studijní a dokumentační centrum ve vile Tugendhat (SDC-VT) jako již 9. titul z edice publikací SDC-VT, a to u příležitosti 30. výročí dokončení první obnovy a rekonstrukce vily Tugendhat v roce 1985. 

Kniha podrobně mapuje nejen tento významný segment ve stavební historii proslulé památky světové architektury 20. století, zapsané na seznamu UNESCO. Mapuje také východiska, která této významné realizaci předcházela a dále mnohdy nelehký realizační proces, který byl značně limitován zadáním, ale i společenskopolitickým ovzduším v tehdy socialistickém Československu.

Autoři textů jsou historikové umění, architektury a také architekti, kteří v letech 1981–1982 ve Státním ústavu pro rekonstrukci památkových města a objektů v Brně (SÚRPMO Brno) zpracovali projekt obnovy vily. Projekční práce vedl architekt Kamil Fuchs, syn významného protagonisty brněnské meziválečné architektonické avantgardy Bohuslava Fuchse. Právě Kamilu Fuchsovi věnovali autoři tuto publikaci k jeho nedožitým 85. narozeninám a k 20. výročí jeho úmrtí. Kmotrou publikace se stala PhDr. Pavla Seitlová, dcera Kamila Fuchse a vnučka Bohuslava Fuchse.