KAMENY ZMIZELÝCH

V neděli 23. září 2018 byly před domem na ulici Drobného 18, kde žila rodina Tugendhatova a Zinnerova, položeny „kameny zmizelých“ (tzv. Stolpersteine) na paměť obětí holocoustu. Připomínají Pavlu Zinnerovou, rozenou Tugendhatovou (teta Fritze Tugendhata, sestra jeho otce Emila Tugendhata) a jejího syna Emila Zinnera. Oba byli 29. března 1942 deportováni do Terezína. Pavla Zinnerová, narozená 8. dubna 1874, zahynula 6. července 1942 v Terezíně. Její syn Emil Zinner, narozený 23. srpna 1909, zahynul 8. července 1942 v Majdanku. 

Položení kamenů iniciovali vnuci Pavly Zinnerové, spisovatelka a scénáristka Markéta Zinnerová, Pavla Aviolat-Zinnerová a Alexej Zinner, kteří se této komorní ceremonie osobně zúčastnili spolu s Borisem Barakem Selingerem z Židovské obce Brno.

V dubnu 2017 byl nedaleko odtud položen kámen na paměť Marie Tugendhatové, rozené Fleischerové, manželky Emila Tugendhata a matky Fritze Tugendhata, která bydlela na ulici Antonína Slavíka 9. Marie Tugendhatová, narozená 9. června 1869, byla rovněž 29. března 1942 deportována do Terezína a ještě téhož roku zahynula v Treblince.