RE.STORATION.2010.2012

Proces, který bedlivě sledovali tuzemští i zahraniční odborníci, vyvrcholil 29. února 2012 slavnostním otevřením vily za přítomnosti dcer původních majitelů Daniely Hammer-Tugendhatové a Ruth Guggenheim-Tugendhatové. Tento slavnostní akt je počátkem dodnes trvajícího období nesmírného zájmu médií i veřejnosti o památku zapsanou na seznam světového dědictví UNESCO. Tento zájem se mimo jiné projevil i na skutečností, že za 10 let tuto rodinnou …

Zrození velkoměsta a životní styl dlouhého století – Mezinárodní sympozium

Sympozium bude probíhat v hybridní formě – online (dostupné pro všechny prostřednictvím platformy YouTube) a fyzicky ve vile Tugendhat. Vzhledem k charakteru prostoru je kapacita auditoria omezena počtem 35 osob. Vstup na sympozium je zdarma.Součástí doprovodného programu pro registrované účastníky bude komentovaná prohlídka Arnoldovy vily a vily Tugendhat.Zahájení proběhne 6. října v 9.30 za účasti velvyslance Norského království v České republice – …

SYMPOSIUM: UMĚNÍ / HUDBA / MANAGEMENT VE VILE TUGENDHAT

Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně pořádá ve spolupráci se Studijním a dokumentačním centrem vily Tugendhat pilotní ročník Symposia: UMĚNÍ | HUDBA | MANAGEMENT. Hlavními hosty symposia jsou Véronique Firkusny a Mary Lou Falcone z USA, které se ve své praxi zabývají PR v oblasti klasické hudby. Hostem z českého prostředí managementu umění je Alena Nachtigalová, majitelka umělecké agentury Nachtigall …

MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM „PRIVATE DOMAINS PUBLIC DISPLAYS – THE MODERN HOUSE INTERPRETED“ V PITTSBURGHU

Vedoucí vily Tugendhat Ing. arch. Iveta Černá se 5. dubna 2011 zúčastnila mezinárodního sympozia „Private Domains Public Displays – the Modern House Interpreted“. Na pozvání organizátorů Western Pennsylvania Conservancy’s Fallinwater, University of Pittsburghs Architectural Studies Program a Carnegie Museum of Art zde vystoupila s přednáškou „Investigating Materiality: Re-Restoring Mies’ Villa Tugendhat in Brno“.Sympozium se konalo u příležitosti 75. výroční existence …