RE.STORATION.2010.2012

V roce 2022 si vila Tugendhat připomíná již 10. výročí od dokončení komplexní památkové obnovy, která proběhla v letech 2010‒2012 a představuje bezesporu jeden z přelomových okamžiků v historii tohoto ikonického objektu.

RE.STORATION.2010.2012

Proces, který bedlivě sledovali tuzemští i zahraniční odborníci, vyvrcholil 29. února 2012 slavnostním otevřením vily za přítomnosti dcer původních majitelů Daniely Hammer-Tugendhatové a Ruth Guggenheim-Tugendhatové. Tento slavnostní akt je počátkem dodnes trvajícího období nesmírného zájmu médií i veřejnosti o památku zapsanou na seznam světového dědictví UNESCO. Tento zájem se mimo jiné projevil i na skutečností, že za 10 let tuto rodinnou vilu navštívilo již téměř 400 000 návštěvníků.

Na odborném sympoziu ve vile Löw-Beer vystoupí tři hlavní účastníci tohoto procesu: konzervátor a restaurátor prof. Dr. phil. Ivo Hammer, památkář a architekt Ing. arch. Miloš Solař, Ph.D. a vedoucí vily Tugendhat Ing. arch. Iveta Černá.

Záznam konference na youtube

Program sympozia

10.00 Zahájení: Slavnostní uvítání bývalým primátorem města Brna Bc. Romanem Onderkou a ředitelem Muzea města Brna Mgr. Zbyňkem Šolcem
10.15-10.55 Přednáška Prof. Dr. phil. Ivo Hammer
11.05-11.35 Přednáška Ing. arch. Miloš Solař, Ph.D.
11.40-12.10 Přednáška Ing. arch. Iveta Černá
12.10-12.30 Q&A
12.30 Zakončení programu