Umělecké pódium: 3D

V dalším z pořadů Uměleckého pódia, pod názvem „Dvořákovi dveře dokořán“ zazní díla A. Dvořáka pro čtyřruční klavír v podání známého brněnského dua Aslamas-Gogova. V letošním roce slavíme 180. výročí Dvořákova narození. Autorův život a dílo nám průvodním slovem přiblíží známá brněnská pianistka a publicistka Věra Lejsková.

Umělecké pódium: 3D

Program

A. Dvořák: Legendy op. 59 (výběr)
A. Dvořák: Dumky-trio op. 90 (autorova úprava pro čtyřruční klavír)

—  přestávka  —

A. Dvořák: Ze Šumavy op. 68 (celý cyklus)

Projekt vznikl za podpory Státního fondu kultury České republiky.

O vystupujících

Pianistky Inna Aslamas a Ema Jedlička-Gogova hrají spolu v klavírním duu přes patnáct let poté, co se setkaly při své pedagogické činnosti v České republice.

Inna Aslamas i Ema Jedlička-Gogova se již za studií ve svých rodných zemích (Rusko a Makedonie) aktivně věnovaly klavírnímu duu a na svém kontě již tehdy měly četná koncertní vystoupení i nahrávky pro tamější rozhlas a televizi.

Po setkání v ČR v r. 2003 založily duo Aslamas-Gogova, které má ve svém repertoáru významná díla světových autorů jak pro čtyřruční klavír, tak i pro dva klavíry či dva klavíry s orchestrem. Jejich koncertní činnost je široká a všestranná, intenzivně se věnují dílům českých autorů, dále pak klasické, romantické či moderní hudbě. Pravidelně vystupují na koncertech Klubu moravských skladatelů a opakovaně natáčí pro Český rozhlas. V roce 2008 s velkým úspěchem uskutečnily projekt „Jedinečný Bach“, v jehož rámci byly v České republice a Německu provedeny koncerty J. S. Bacha pro jeden, dva, tři a čtyři klavíry s orchestrem ve spolupráci s firmou Petrof či rozsáhlý mezinárodní projekt „Beethoven na cestách“. Koncertovaly v České republice i v zahraničí a účinkovaly i na významných mezinárodních festivalech jako např. Ochridské léto v Makedonii nebo opakovaně na zahájení mezinárodní Schubertovy soutěže pro klavírní dua.

Kromě klavírního dua se taktéž zabývají komorní hrou ve spolupráci s jinými instrumentalisty a zpěváky, získaly četná ocenění za klavírní doprovod na soutěžích a festivalech.

Obě jsou pedagogicky aktivní a své žáky úspěšně připravují na celostátní i mezinárodní klavírní soutěže i jiné významné kulturní akce (Concertino Praga, Macedonium M 2007, Per quattro mani, Dvořákův Lipník, Moravský podzim či Mezinárodní Schubertova soutěž pro klavírní dua v Jeseníku).

Prodej vstupenek

Vstupné: 400 Kč / osoba
Kapacita omezena, předchozí zakoupení vstupenky nutné.
Vstupenky lze od 22. září 2021 zakoupit online na stránkách www.tugendhat.eu.
Prohlídka interiérů není součástí programu.
Účast na představení omezují aktuální protiepidemiologická opatření, která jsou k dispozici ZDE.

Informace

Tel.: +420 515 511 015 / 017
E-mail: info@tugendhat.eu