SLAVNOST LÖW-BEEROVÝCH VIL VE SVITÁVCE

SLAVNOST LÖW-BEEROVÝCH VIL VE SVITÁVCE

V sobotu 30. srpna 2014 od 14 hodin se ve Svitávce u Boskovic (cca 40 km severně od Brna) uskuteční Slavnost Löw-Beerových vil, která ukončí projekt „Löw-Beerovy vily“. Součástí akce bude odborná konference, na které vystoupí s přednáškami PhDr. Jaromír Hanák (Muzeum Brněnska), PhDr. Petra Svobodová (Muzeum Brněnska, kurátorka Löw-Beerovy vily v Brně), Pavel Krejcar (Svitávka), Ing. arch. Iveta Černá (Muzeum města Brna, ředitelka vily Tugendhat), PhDr. Dagmar Černoušková (Muzeum města Brna, Studijní a dokumentační centrum vily Tugendhat), Mgr. Vladimír Velešík a Mgr. Vladimír Velešík ml. (editoři a spoluautoři knihy „Löw-Beerovy vily“). Slavnost bude zakončena slavnostním křtem knihy „Löw-Beerovy vily“ a premiérou filmu „Příběh nalezeného kufru“.

Více