RE.PRESENTATION.1931.1969

RE.PRESENTATION.1931.1969

15. 12. 2020 – 28. 2. 2021 / posunuto na 15. 6. – 6. 7. 2021

Poslední z výstav cyklu RE.FLECTION.TUGENDHAT.90 prezentuje odbornou mediální reflexi vily Tugendhat po jejím dokončení i později v 60. letech, kdy byla teoretiky znovuobjevena meziválečná moderna. K mezinárodnímu věhlasu vily přispěli ve 30. letech zejména kurátoři Henry-Russel Hitchcock a Philip Johnson, když ji v roce 1932 zařadili na putovní výstavu The International Style v Muzeu moderního umění v New Yorku. V rámci výstavy se budete moci seznámit s nejzásadnějšími teoretickými texty, které vznikly mezi lety 1931–1969.  Výstava měla být prezentována v rámci oslav 90. výročí kolaudace vily, tedy v roce 2020 poznamenaném koronavirovou pandemií. Jelikož jí nebylo dopřáno, aby ji oči návštěvníků spatřily v plánovaném termínu, rozhodli jsme se termín jejího uvedení posunout.

Autorky: Lucie Valdhansová, Barbora Benčíková, Ludmila Haasová, Neli Hejkalová
Architektonické řešení: Studio PIXLE
Grafické řešení výstavy a doprovodných tiskovin: Studio PIXLE
Jazyková korektura: Kateřina Havelková Štěpančíková
Překlad: Stephan von Pohl
Poděkování: Moravská zemská knihovna, Museum of modern Art New York, Universitätsbibliothek Heidelberg 

Výstava v technickém podlaží vily Tugendhat je přístupná bez předchozí rezervace v rámci otvírací doby vily Tugendhat.


Vstupné 50 CZK

Výstavu připravilo Studijní a dokumentační centrum vily Tugendhat a byla realizována s finanční podporou MK ČR. Výstava je součástí programu oslav Vila Tugendhat 90, nad nímž přijala záštitu Česká komise pro UNESCO.