PŘEDNÁŠKA PAVLA ZATLOUKALA: MEDITACE O ARCHITEKTUŘE

PŘEDNÁŠKA PAVLA ZATLOUKALA: MEDITACE O ARCHITEKTUŘE

Historik architektury Pavel Zatloukal představí formou přednášky svoji nejnovější publikaci Meditace o architektuře: Olomouc, Brno, Hradec Králové 1815 ̶ 1915.

Kniha Meditace o architektuře je věnovaná třem městům – Olomouci, Brnu a Hradci Králové – jež byla ještě hluboko do 19. století pevnostmi. Jako červená nit se vyprávěním vinou tři příběhy o tom, jak se jejich městské reprezentace v rámci osvobozování z pevnostních pout vyrovnávaly s novodobými urbanistickými tendencemi, jak zápolily s vojenskou správou a také se souvisejícími finančními problémy. Řada kapitol je tedy věnovaná také Brnu, jeho urbanismu i architektonické kultuře, které byly na jedné straně ovlivněny vrcholným francouzským uměním poslední třetiny 18. století, na druhé straně se staly prostředím, v němž se ruku v ruce s vývojem ve Vídni formovala zásadní městotvorná struktura okružní třídy, zástavby westendu i eastendu a rovněž podoba novodobého měšťanského obydlí.

Kniha má 516 stran a 597 z větší části barevných vyobrazení.

Prof. PhDr. Pavel Zatloukal (1948, Olomouc) vystudoval dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, byl zaměstnán v olomoucké Galerii výtvarného umění (dnešní Muzeum umění Olomouc), kterou od roku 1990 vedl jako ředitel. Nyní je v důchodu a přednáší na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Věnuje se výtvarné kultuře se specializací na architekturu 18.–20. století. Za knihu Příběhy z dlouhého století, architektura let 1750–1918 na Moravě a ve Slezsku získal v roce 2003 nejvyšší ocenění v soutěži Magnesia litera.

Přednáška se koná ve středu 15. června 2016 v 19 hod. (prohlídka vily není součástí přednášky).

REZERVACE A PRODEJ VSTUPENEK

Vstupné je 100 Kč; studenti a senioři 50 Kč.

Na přednášku je nutná rezervace na tel.: +420 515 511 015/017
nebo na e-mailu: info@tugendhat.eu 
(omezená kapacita 70 osob).