MIES / TUGENDHAT / SANDALO / KALIVODA

Výstavní projekt připomíná nejen 10. výročí od dokončení obnovy a restaurace vily Tugendhat, ale především mimořádný a nedocenitelný fond oddělení dějin architektury Muzea města Brna úzce spjatý s historií tohoto domu.

MIES / TUGENDHAT / SANDALO / KALIVODA

Návštěvníci výstavy mohou zhlédnout vedle autentické plánové dokumentace také originální fotografie vily Tugendhat, které pořídil na přelomu let 1930/1931 Rudolf Sandalo ml. Právě jeho snímky zásadním způsobem přispěly k okamžitému světovému věhlasu tohoto domu. Prezentována je řada dobových dokladů vztahujících se k vile, jejím stavebníkům či architektovi. Prostřednictvím fotografií a filmového dokumentu nahlédnou také do brněnské výstavy díla architekta Miese van der Rohe z let 1968–1969, iniciované architektem Františkem Kalivodou. Ta zaznamenala mimořádný úspěch s mnohatisícovou návštěvností a v jejím rámci se uskutečnila přednáška Grety Tugedhatové.


12. 7. 2022, 18:00 vernisáž
13. 7. – 11. 9. 2022 výstava v technickém podlaží vily Tugendhat (přístupné út–ne 10:00–17:30 za 50 Kč)


Autoři výstavy: Jindřich Chatrný, Dagmar Černoušková
Kurátorka výstavy: Neli Hejkalová
Realizace: Barbora Benčíková, Iveta Černá, Ludmila Haasová, Filip Kyrc, Jiří Pikous
Grafické řešení: Alena Jedličková, Atelier Zidlicky
Texty: Dagmar Černoušková, Jindřich Chatrný
Jazyková korektura: Kateřina Havelková Štěpančíková
Překlad do angličtiny: Stephan von Pohl

Výstava vznikla v rámci grantového projektu František Kalivoda (1913–1971) v evropském kontextu: multimedialita, experiment, avantgarda a neoavantgarda, GA ČR 19-18891S.