KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA NA VÝSTAVĚ WILHELMA LEHMBRUCKA

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA NA VÝSTAVĚ WILHELMA LEHMBRUCKA

Wilhelm Lehmbruck (1881–1919) – Retrospektiva 

Sochy, malby, kresby, lepty, litografie a fotografie z Lehmbruckova muzea v Duisburgu a z pozůstalosti

Dům umění města Brna 

Malinovského nám. 2, 602 00 Brno 

Otevřeno: středa – neděle od 10 do 18 h 

Komentovaná prohlídka v Domě umění ve čtvrtek 10. října a ve čtvrtek 7. listopadu 2013 v 17 h.

Výstava Wilhelma Lehmbrucka, jednoho z nejvýznačnějších sochařů německé klasické moderny, představuje reprezentativní výběr děl z různých období jeho uměleckého vývoje – od období neoklasicismu přes hledání vlastních výrazových prostředků a postupné abstrahování tvarů až k pozici čelního představitele expresionismu. Ústředním námětem umělcovy tvorby je člověk, jeho oduševnělost, spiritualita, postupně je akcentována existenciální problematika, melancholický výraz, introvertnost a touha po vnitřní harmonii. Lehmbruckovo Torzo kráčející (z let 1913–1914) vybral Ludwig Mies van der Rohe pro interiér vily Tugendhat v Brně.

Výstavu představí její kurátorka Jana Vránová (Dům umění města Brna) a Dagmar Černoušková (Studijní a dokumentační centrum – vila Tugendhat).

Vstupné je 100 Kč; studenti a senioři 50 Kč.