Jaroslav Šmídek: nábytek a interiérová tvorba

Výstava je připravena ke 100. výročí narození Jaroslava Šmídka (1923–2005), výtvarníka v Ústředí lidové umělecké výroby (1951–1955) a návrháře ve Vývoji nábytkářského průmyslu v Brně (1955–1966), který svými návrhy sektorového skříňového i kuchyňského nábytku a čalouněného sedacího nábytku významně ovlivnil skladbu produktů nábytkářského průmyslu v Československu. Jméno brněnského architekta se v posledních letech dostalo do povědomí odborných kruhů i veřejnosti díky zájmu o poválečné „retro“. Ve výstavě bude představen nejen jako designér ikonických modelů, ale také jako autor řady pozoruhodných interiérů veřejných budov, jejichž řešení se věnoval ve svobodném povolání (1966–1996). Vystaven bude nábytek v původním stavu i renovované nábytkové kusy, unikátní kresby z osobního archivu a další dokumentační materiály.

Jaroslav Šmídek: nábytek a interiérová tvorba

Vernisáž: úterý 2. 5. 2023, 18.00
Výstava: 3. 5. – 4. 6. 2023 (přístupná bez rezervace út–ne 10:00–18:00)
Přednáška s komentovanou prohlídkou výstavy: 18. 5. 2023, 18.00
Komentovaná prohlídka výstavy: 31. 5. 2023, 16.30

Pořadatelé: Muzeum města Brna; Národní centrum nábytkového designu, o. p. s.
Kurátorky výstavy: Dagmar Koudelková, Karolína Kouřilová
Kurátor vily Tugendhat: Michal Kolář
Grafické řešení: Matěj Doležel
Architektonické řešení: POSTROP
Překlad: Kateřina Báňová
Produkce a PR: Barbora Benčíková, Petr Dvořák, Ludmila Haasová, Michal Kolář – Studijní a dokumentační centrum vily Tugendhat


Národní centrum nábytkového designu je obecně prospěšná společnost se sídlem v Bystřici pod Hostýnem založená v roce 2013 s cílem přispívat k rozvoji nábytkového designu i ochraně kulturního bohatství na našem území. NCND se ve spolupráci s městem Bystřice pod Hostýnem podílí na smysluplném využití prostor zdejšího zámku, pořádá výstavy zaměřené na nábytek a bytovou kulturu, věnované jak současnému designu a prezentaci mladých tvůrců a škol, tak významným historických obdobím a důležitým osobnostem. V současné době se zaměřuje především na nábytek 20. století a mapování poválečného nábytkářského průmyslu. Každoročně připravuje odborné konference, přednášky a workshopy, poskytuje poradenskou činnost v oblasti vývoje průmyslového designu, podporuje studentskou tvorbu.

PhDr. Dagmar Koudelková (*1965)

Historička umění, od roku 2010 působí na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, od roku 2013 je také ředitelkou Národního centra nábytkového designu, o. p. s. Věnuje se především problematice ohýbaného nábytku, meziválečné bytové kultury a designu 20. století. Jako kurátorka sbírky nábytku Moravské galerie v Brně (1990–2001) a později kurátorka výstav Design centra ČR (2002–2007) se podílela na řadě velkých výstavních projektů (Princip Thonet, Český kubismus, František Bílek, Antonín Procházka ad.) a připravila desítky menších výstav. V letech 2000–2003 byla kurátorkou přehlídek českého a zahraničního designu v rámci projektu art & interior ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze, 2006–2011 kurátorkou projektu Designstory, od 2012 projektu studentské přehlídky Grand Prix Mobitex v rámci veletrhu Mobitex. Je autorkou publikací Jiří Pelcl. Subjective x Objective (ERA 2006) a Atika 1987–1992. Emoce a forma (ERA 2007) a spoluautorkou publikace Jindřich Halabala a Spojené uměleckoprůmyslové závody v Brně (ERA 2003, Grada 2018).

Mgr. Karolína Kouřilová (*1996)

Studentka doktorského programu Digitální kultura a kreativní průmysly na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, zaměřuje se na československý poválečný nábytek, především na dílo architekta a návrháře Jaroslava Šmídka: v bakalářské práci (2019) zpracovala jeho nábytkovou tvorbu, v diplomové práci návrhy veřejných interiérů (2021). Od roku 2019 se podílí na činnosti obecně prospěšné společnosti Národní centrum nábytkového designu, na přípravě výstav a konferencí. Spolupracuje na organizačním zajištění přehlídek studentských prací Grand Prix Mobitex na veletrhu nábytku a interiérového designu Mobitex v Brně (2020, 2022, 2023). V rámci disertační práce se věnuje výzkumu Vývoje nábytkářského průmyslu v Brně se záměrem vytvořit databázi autorů a výrobků s vazbou na daný podnik.

Web: www.ncnd.cz
Instagram: https://www.instagram.com/ncnd.cz/
FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064492734554