INSPIRACE 3: Custom made

Třetí z výstav cyklu Možnosti inspirace architekturou, který představí několik současných uměleckých přístupů k reflexi architektury.

INSPIRACE 3: Custom made

Andi Schmied je vizuální umělkyně a architektka žijící v Budapešti, která vystudovala Bartlett School of Architecture v Londýně. V centru pozornosti jejích instalací, videí a tištěných prací je architektonické rámování sociálního prostoru. Odhaluje nečekané lidské chování a městské anomálie – místa, která se z toho či onoho důvodu neřídí konvenční logikou, a přesto zůstávají součástí naší městské krajiny. Jedná se o různé oblasti, které se značně odchýlily od své původně plánované funkce (Jing Jin City), utopické architektury (Noguchi Town) nebo privilegované prostory (Private Views).

Více o výstavě zde.1. 11. 2022, 18:00 vernisáž
2. 11. – 11. 12. 2022 výstava

Autorky konceptu a produkce výstav: Barbora Benčíková, Ludmila Haasová, Neli Hejkalová (Studijní a dokumentační centrum vily Tugendhat)
Kurátorka: Neli Hejkalová
Grafické zpracování: Atelier Zidlicky – Marcela Schneiberková
Překlad: Kateřina Báňová

https://www.instagram.com/moznosti_inspirace/

Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.