INSPIRACE 1: Home Grounds – Grete’s Legacy

První výstava z cyklu Možnosti inspirace architekturou, který představí několik současných uměleckých přístupů k reflexi architektury.

INSPIRACE 1: Home Grounds – Grete’s Legacy

Marit Wolters se ve své tvorbě zabývá vztahem mezi přírodou a architekturou a různorodými aspekty jejich prolínání. Hlavní roli v jejích instalacích často hrají jednotlivé materiály, zkoumání jejich vlastností, lokální materiálová historie či téma recyklace v umělecké tvorbě.

Ve vile Tugendhat Marit naváže na svou výzkumnou stáž v Bauhausu v Desavě v roce 2017, během které vznikla série artefaktů ve formě sloupů z pórovitého betonu s příměsí písku ze tří bauhausovských lokací. Právě beton je pro Marit svou povahou i složením přímou spojnicí mezi architekturou a přírodou. Pro výstavu ve vile Tugendhat vzniklo cca 50 betonových objektů za použití lokálních materiálů (např. bratčický písek, který tvořil specificky nažloutlou barvu fasády vily Tugendhat, písek z mlatové terasy v zahradě vily či hlína ze zahrady).24. 5. 2022, 18:00 vernisáž
25. 5. – 10. 7. 2022 výstava
12. 6. 2022, 17:00 diskuze Marit Wolters a Antje Prisker

Autorky konceptu a produkce výstav: Barbora Benčíková, Ludmila Haasová, Neli Hejkalová (Studijní a dokumentační centrum vily Tugendhat)
Kurátorka: Neli Hejkalová
Grafické zpracování: Atelier Zidlicky – Marcela Schneiberková
Překlad: Kateřina Báňová

https://www.instagram.com/moznosti_inspirace/

Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.