DA 2023 | Pavilon A

Festival Den architektury, který se v letošním roce uskuteční mezi 29. zářím až 5. říjnem, opět pozve na stovky akcí po celé České republice i na Slovensku. Pro letošní 13. ročník si pořadatelé zvolili motto Objev konstrukce! a v programu se zaměří na výjimečná konstrukční řešení nejen s ohledem na vzhled staveb, a to jak v historické architektuře a v architektuře 19. století a jejího industriálního odkazu, tak staveb 20.–21. století. Hlavní architektka brněnského výstaviště Lenka Štěpánková promluví v rámci doprovodného programu k výstavě Pavilon A – konstrukce / prostor o stavebním vývoji a budoucnosti Pavilonu A.

DA 2023 | Pavilon A

Výstava Pavilon A – konstrukce / prostor chronologicky představuje stavební vývoj pavilonu a současně prezentuje různé aspekty významu této památky moderní architektury, která je kromě své unikátní konstrukce pozoruhodná rovněž svou ikonickou hodnotou a účelem.

Skutečnost, že pavilon po celou dobu své existence sloužil svému původnímu účelu, měla a má zásadní vliv na jeho dnešní podobu. Na jedné straně dílčí adaptace s cílem přizpůsobit budovu aktuálním požadavkům veletržního provozu často negativně dopadají na stavební podstatu památky, na druhé straně ovšem autentické využití výstavního pavilonu samo o sobě představuje součást nehmotného kulturního dědictví a odkazu dvacátého století, kterým veletržní výstavnictví bezpochyby je.


Kapacita omezena, předchozí rezervace místa nutná.
Vstupenky lze rezervovat od 18. září 2023.


Přednáška se koná v rámci festivalu Den architektury.