Zásady cookies (EU)

Prohlášení o použití cookies

Tyto webové stránky provozované společností Muzem města Brna, Špilberk 210/1, 662 24 Brno, IČ: 00101427 DIČ: CZ 00101427, zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 34, datová schránka: pf6k6c3 (dále jen „provozovatel“), umísťují na Vaše zařízení textové soubory nazývané cookies.

Nastavení soukromí

Webové prohlížeče podporují správu cookies, respektive umožňují upravit nastavení ohledně ukládání cookies. Nastavení těchto prohlížečů umožňuje povolení nebo zakázání ukládání všech cookies, cookies třetích stran, čtení cookies, smazání, přičemž nastavení je vždy individuální pro každý webový prohlížeč. Pro prohlížení webu bez ukládání informacích můžete také využít funkci anonymního prohlížení, během kterého se na Vaše zařízení neukládají cookies.

Návody ke změně nastavení k nejvíce používaným internetovým prohlížečům najdete na těchto odkazech:

Chrome – https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs 
Firefox – https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies 
Internet Explorer – https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/
Opera – https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Safari iOS  https://support.apple.com/cs-cz/HT201265