Zářijové prohlídky v prodeji od 1. července 2021!

Po více než pěti měsících Vám opět můžeme nabídnout vstupenky na prohlídky vily Tugendhat. V rámci otevření prodeje jsme si připravili shrnutí nejdůležitějších informací:

  • Prodej vstupenek bude obnoven ve třech vlnách dle termínů prohlídek a bude probíhat pouze online. Jednotlivé vlny jsou:

1. vlna – prohlídky v červnu 2021 – v prodeji od 10.00 dne 28. května 2021
2. vlna – prohlídky v červenci 2021 – v prodeji od 10.00 dne 4. června 2021
3. vlna – prohlídky v srpnu 2021 – v prodeji od 10.00 dne 11. června 2021

Další měsíce budou uvolněny do prodeje v následujících termínech:

Prohlídky v říjnu 2021 – v prodeji od 10.00 dne 2. srpna 2021
Prohlídky v listopadu 2021 – v prodeji od 10.00 dne 1. září 2021
Prohlídky v prosinci 2021 – v prodeji od 10.00 dne 1. října 2021 

Klienti, kteří mají zájem o skupinovou prohlídku (tím se rozumí 16 a více osob), prosíme, aby nás kontaktovali na e-mail groups@tugendhat.eu.

  • Kapacita každé prohlídkové skupiny je omezena na 16 osob. Pro návštěvu je nutné prokázat se:

– doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,
– doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin  (lze prokázat potvrzením zaměstnavatele o provedení samotestu či čestným prohlášením),
– doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
– aplikaci alespoň první dávky očkování proti covidu-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 22 dní, v případě aplikace jednodávkové vakcíny musí od této uběhnout nejméně 14 dní.

– Výše uvedené body neplatí pro děti ve věku 6 let a mladší.

  • O vstupenky je vysoký zájem. Co doporučujete, abychom měli šanci vstupenku zakoupit?
    – Pokud to Vaše časové možností umožňují, doporučujeme směřovat návštěvu na dny v pracovním týdnu. Termíny o víkendech a státních svátcích jsou pravidelně vyprodány v řádu několika málo minut.
    – Pokud se stane, že vstupenky již nejsou k dispozici, je poslední alternativou vstup v rámci karty Brnopas, který je nabízen Turistickým informačním centrem Brno. Bližší informace o této alternativě naleznete na stránkách: https://www.gotobrno.cz/brnopas/