Workshop a studijní cesta: Národní muzeum v Oslu

Ve dnech 10.-15. června 2022 absolvovala delegace zástupců Muzea města Brna ve složení Iveta Černá, Pavel Zdráhal, Pavel Jirásek a Petr Dvořák workshop a studijní cestu v rámci bilaterální spolupráce na projektu Zrození velkoměsta a životní styl dlouhého století s Norským národním muzeem v Oslu (Nasjonalmuseet Oslo). K delegaci se rovněž připojil radní pro kulturu Statutárního města Brna Marek Fišer.

V rámci programu proběhl v pondělí 13. června 2022 workshop na němž byly prezentovány nejnovější poznatky z probíhající obnovy Arnoldovy vily, byla představena blížící se konference ICOM Prague 2022 a rovněž byly představeny edukační aktivity Národního muzea v Oslu.

Nová budova Národního muzea v Oslu. (Foto: Petr Dvořák/Villa Tugendhat)
Workshop v Národním muzeu v Oslu. (Foto: Petr Dvořák/Villa Tugendhat)

Součástí programu bylo dále kromě návštěv řady muzejních institucí (např. Folkemuseum, Munch museum, Viegeland Museum atd.) rovněž účast na slavnostním otevření nově postavené budovy Národního muzea.

Na bilaterální spolupráci navazuje projekt „Centrum dialogu- Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily“ v rámci dotace EHP a Norska. Záměrem projektu je vybudovat otevřenou platformu pro Studijní a dokumentační centrum vily Tugendhat, Centrum dialogu a Výzkumu architektury 19.–21. století.

Fotogalerie z workshopu a studijní cesty