VÝSTAVA VILA TUGENDHAT

Studijní a dokumentační centrum vily Tugendhat připravilo pro velký zájem odborné i laické veřejnosti výstavu o vile Tugendhat, která přibližuje historii této jedinečné stavby klasické architektonické moderny.

Koncept výstavy byl poprvé prezentován v rámci doprovodného programu mezinárodní konference Mies here and there, pořádané v lednu 2012 v Chicagu (21. 1. – 30. 2. 2012) (více zde). S velkým úspěchem a ohlasem proběhla repríza v Královském institutu Britských architektů RIBA v Londýně (3. 7.  –  31. 8. 2012) a v rozšířené podobě také v Českém národním domě v New Yorku – Bohemian National Hall na Manhatanu (1. – 31. 10. 2012) (více zde).

V putovním formátu, který od června 2013 nabízí Muzeum města Brna zahraničním institucím, je k dispozici v anglické mutaci (od února 2014 také v německé a v české mutaci).

Výstavu tvoří 14 ucelených tematických okruhů. Na velkoformátových panelech s archivními a soudobými fotografiemi, doplněnými texty, je shrnuta historie vily od jejího vzniku až do současnosti. Koncepci výstavy zpracovalo Studijní a dokumentační centrum vily Tugendhat ve spolupráci s brněnským grafickým studiem Atelier Zidlicky. Výstavu doplňuje osvětlený model stavby v měřítku 1:50. 

V rámci doprovodného programu lze na základě předchozí domluvy zajistit přednášku a filmovou projekci dokudramatu „Osud jménem Tugendhat“ z produkce České televize (více zde).

Ve finální podobě byla výstava poprvé prezentována v Holandsku v Institutu urbanismu na Hogeschool v Utrechtu (1. – 20. 9. 2013) odkud se přesunula do Českého centra v Rotterdamu (30. 9. – 22. 10. 2013) a poté bude představena na katedře architektury Technické univerzity v  Eindhovenu.

Více informací o výstavě na: petr.dvorak@tugendhat.eu