VÝSTAVA „VILA TUGENDHAT VE FOTOGRAFII MILOŠE BUDÍKA“

V pondělí 7. prosince 2015 byla v technickém podlaží vily Tugendhat slavnostně zahájena komorní výstava fotografií Miloše Budíka, které pořídil tento nestor brněnské fotografie ve vile Tugendhat v roce 1956. Výstava probíhá současně s Budíkovou retrospektivou v Domě umění města Brna (9. 12. 2015 – 7. 2. 2016), kterou doprovází reprezentativní monografie umělcova díla.

Při zahájení výstavy ve vile Tugendhat byla zároveň slavnostně pokřtěna publikace MILOŠ BUDÍK. VILLA TUGENDHAT. 1956, kterou v trojjazyčné mutaci (česky, anglicky, německy) vydal Nadační fond vila Tugendhat ve spolupráci Muzeem města Brna a Studijním a dokumentačním centrem ve vile Tugendhat.