VILLA TUGENDHAT NA VÝSTAVĚ REGIONTOUR 2016

V  rámci  Mezinárodního  veletrhu  turistických  možností  v  regionech  REGIONTOUR  2016,  který  se  ve  dnech 14. – 17. ledna 2016 konal na brněnském výstavišti, měli návštěvnici možnost navštívit stánek města Brna, jehož stěžejní součástí byla prezentace Vily Tugendhat, Vily Löw-Beer, Vily Stiassni a Jurkovičovy vily společně s Brněnským architektonickým manuálem.

Tato účast je pokračováním spolupráce všech čtyř nejslavnějších brněnských vil a dokládá fakt, že město Brno disponuje unikátním souborem residenčních objektů z období první poloviny 20. století, které byly v posledních letech restaurovány a jsou otevřeny pro veřejnost.

Uskupení těchto domů zvané brněnské vilové kvarteto společně vytvořilo publikaci, která byla ve čtvrtek 14. ledna představena Ivetou Černou, ředitelkou vily Tugendhat, na vstupní tiskové konferenci Statutárního města Brna. Brožura se zabývá čtveřicí slavných rodinných vil, které lze v Brně navštívit, a další texty nastiňují urbanistický vývoj městských částí, kde byly vily vystavěny, a upozorňuje na řadu architektonických zajímavostí v jejich okolí.