VILA TUGENDHAT NA SEZNAMU ICONIC HOUSES

Vila Tugendhat byla zařazena do výběru nejprestižnějších světových staveb, které byly navrženy významnými architekty a jsou zpřístupněny veřejnosti.

Vybrané stavby jsou představeny široké odborné i laické veřejnosti prostřednictvím webových stránek www.iconichouses.org

Více než stovka domů ze všech světadílů je cestovatelským tipem a zdrojem poznání pro milovníky architektury. Iconic Houses je však i platformou pro profesní komunikaci institucí spravujících architektonická díla 20. století. 

Nadační asociace Iconic Houses si stanovila za úkol propagaci moderní architektury, podporu výzkumných iniciativ, spolupráci s universitním prostředím, ale zejména zvýšení povědomí o ikonických domech, které zasáhly do dějinného vývoje stavebnictví. Důraz je kladen také na autenticitu a ochranu ikonických domů prostřednictvím špičkových restaurátorských metod a jejich zpřístupnění veřejnosti.

Stavby, které se ucházely o členství, musely obhájit několik základních kritérií:

1. Dům musí být výjimečným mezníkem ve vývoji moderní architektury 20. století.

2. Dům musí být navržen architektem, který hrál klíčovou roli ve vývoji architektury 20. století

3. Dům musí být v autentickém stavu, nebo obnoven do stavu původního. Dům by neměl být dotčen renovací, která stírá jeho původní architektonický koncept.

4. Dům musí být zpřístupněn veřejnosti. Informace o návštěvnickém režimu jsou zveřejněny spolu s kontaktní informací 

Organizační výbor nadace
Natascha Drabbe, zakládající předsedkyně, ředitelka Mart van Schijndel Foundation / Van Schijndel House, Utrecht, Nizozemsko
Iveta Černá, ředitelka Vily Tugendhat, Brno, Česká republika
Kimberli Meyer, ředitelka MAK Center, Los Angeles, v Schindler domu, West Hollywood, California, USA
Susanna Pettersson, ředitelka Alvar Aalto Foundation / Alvar Aalto Museum, Helsinki a Jyväskylä, Finsko
Lynda Waggoner, ředitelka Fallingwater, Mill Run, USA.

Ambasadory projektu jsou Aaron Betsky, Jean-Louis Cohen, Kenneth Frampton, Wessel de Jonge, Mateo Kries, Richard Meier, Glenn Murcutt a Raymond Neutra.