Video Tugendhat 90

V prosincových dnech roku 2020 jsme si připomněli 90. výročí od dokončení výstavby a kolaudace vily Tugendhat podle návrhu světově proslulého architekta Ludwiga Miese van der Rohe.

Kromě série výstav RE.FLECTION.TUGENDHAT.90 shrnující dosud známé poznatky o této stavbě, připravil kurátorský tým vily Tugendhat společně s kameramanem a režisérem Jiřím Zykmundem unikátní videodokument, zachycující současnou podobu hlavního prostoru domu a jeho architektonickou podstatu. Onen volně plynoucí neohraničený prostor, přecházející prosklenými stěnami a zásuvnými okny do prostoru zahrady. Nálada obytného pokoje se tak mění doslova podle počasí či denní a noční doby, kdy v noci vyniká efekt nekonečného zrcadlení prostoru, jak v jeho skleněných stěnách, tak i v proskleném nábytku nebo chromovaných pláštích sloupů ocelové nosné konstrukce. Původně rodinný dům, dnes instalovaná památka moderní architektury ožívá hlasy průvodců a návštěvníků.    

Přinášíme nové unikátní záběry, které přenesou proměňující se atmosféru vily Tugendhat až k Vám domů!


Director, D.O.P., editor: Jiří Zykmund
Producer: David Židlický / Atelier Zidlicky
Sound mic: Vladimír Chrastil
Image postproduction: Jan Turek
Ronin operator: Daniel Bielčík
Runner, drone: Petr Mrkvička
© Villa Tugendhat 2020
Music: www.bensound.com